Kolegij rektora Univerziteta u Sarajevu je na 2. sjednici održanoj 17. 10. 2016. godine donio Poslovnik o radu Kolegija rektora Univerziteta u Sarajevu, broj: 0101-6854/16.

Poslovnikom o radu Kolegija rektora Univerziteta u Sarajevu se određuje način rada Kolegija prilikom razmatranja strateških, načelnih i drugih pitanja iz nadležnosti rektora Univerziteta u Sarajevu, davanje mišljenja i prijedloga tijelima Univerziteta u Sarajevu.