Upravni odbor Univerziteta u Sarajevu je na 24. sjednici održanoj 12. 04. 2016. godine donio Odluku broj: 02-2963/16 kojom se usvaja Pravilnik o popisu imovine i obaveza Univerziteta u Sarajevu.

Pravilnikom o popisu imovine i obaveza Univerziteta u Sarajevu uređuje se organizacija i postupak provođenja popisa imovine (sredstava) i obaveza u rektoratu/ organizacionoj jedinici Univerziteta u Sarajevu i to određivanje komisije, način i rokovi popisa, te način usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem utvrđenim popisom i druga pitanja, kao što su: predmet popisa,odgovornost za upotrebu imovinom,organizacija popisa,komisije za popis,pripreme za popis i provođenje popisa i druga pitanja relevantna za popis.