Senat Univerziteta u Sarajevu je na 42. sjednici održanoj 27. 06. 2012. godine donio Etički kodeks Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-38-1696-1/12.

Etički kodeks Univerziteta u Sarajevu sadržava moralna načela i načela profesionalne etike kojima se u svom javnom i profesionalnom djelovanju trebaju voditi nastavnici, naučnici, umjetnici i svi zaposlenici Univerziteta u Sarajevu i njegovih organizacionih jedinica – fakulteta, akademija, instituta, centara.

Senat Univerziteta u Sarajevu je na 41. redovnoj sjednici održanoj 29. 09. 2021. godine donio izmjene i dopune Etičkog kodeksa Univerziteta u Sarajevu (Odluka broj: 01-14-192/21).