Senat Univerziteta u Sarajevu je na 44. redovnoj sjednici održanoj 22. 12. 2021. godine donio Odluku o usvajanju Akcionog plana za rodnu ravnopravnost Univerziteta u Sarajevu za period 2022-2023. godine.

Akcioni plan za rodnu ravnopravnost Univerziteta u Sarajevu, kroz konkretne aktivnosti, doprinijet će unapređenju rodne ravnopravnosti na Univerzitetu u Sarajevu u četiri primarne oblasti: 

  • Unaprijeđena rodna ravnopravnost u svim oblastima rada Univerziteta u Sarajevu
  • Nastavno-naučno i vannastavno osoblje Univerziteta u Sarajevu ima osnažene kapacitete za promovisanje rodne ravnopravnosti u radu Univerziteta u Sarajevu kroz kreiranje programa obuka i provođenje edukacija  
  • Integrisan princip rodne ravnopravnosti kroz rad sa studentima/cama Univerziteta u Sarajevu
  • Unaprijeđena rodna ravnopravnost u naučno-umjetničkom radu i produkciji Univerziteta u Sarajevu

U aktivnostima izrade Akcionog plana učestvovale su kolegice iz Centra za istraživanje i razvoj Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Maja Arslanagić-KalajdžićNina Begović i Jasmina Gradaščević-PlehMaida Čehajić Čampara i Azra Bećirović iz UN Women, koordinatorica Vijeća za rodnu ravnopravnost Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Jasna Kovačević i direktorica TPO Fondacije i voditeljica UNIGEM projekta, prof. dr. Zilka Spahić Šiljak