Upravni odbor Univerziteta u Sarajevu je na 40. elektronskoj sjednici održanoj 18. 03. 2021. godine donio Pravilnik o zaštiti na radu Univerziteta u Sarajevu.

Pravilnikom o zaštiti na radu Univerziteta u Sarajevu u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu, uređuju se prava, obaveze i odgovornosti radnika na Univerzitetu u Sarajevu u oblasti zaštite i zdravlja radnika na radu, u cilju stvaranja sigurnih uslova rada, a kojima se obezbjeđuje sigurnost na radu, sprečavanje i otklanjanje opasnosti i štetnosti koje mogu prouzrokovati povrede na radu, profesionalna i druga oboljenja i oštećenja zdravlja radnika na radu i zaštitu zdravlja i radne sposobnosti radnika.