I CIKLUS STUDIJA

od 8,00 do 10,00 sati rad sa studentima:

 • Odsjeka za psihologiju
 • Odsjeka za komparativnu književnost i bibliotekarstvo

 

od 10,00 do 12,00 sati rad sa studentima:

 • Odsjeka za bosanski, hrvatski i srpski jezik
 • Odsjeka za historiju
 • Katedre za arheologiju
 • Odsjeka za germanistiku
 • Katedre za historiju/povijest umjetnosti
 • Odsjeka za književnosti naroda Bosne i Hercegovine
 • Odsjeka za orijentalnu filologiju

 

od 12,00  do 14,00 sati rad sa studentima:

 • Odsjeka za anglistiku
 • Odsjeka za filozofiju
 • Odsjeka za pedagogiju
 • Odsjeka za romanistiku
 • Odsjeka za slavenske jezike i književnosti
 • Odsjeka za sociologiju

 

II CIKLUS STUDIJA

od 10,00 do 12,00 sati rad sa studentima

 • Odsjeka za bosanski, hrvatski i srpski jezik
 • Odsjeka za germanistiku
 • Odsjeka za historiju
 • Katedre za historiju/povijest umjetnosti
 • Katedre za arheologiju
 • Odsjeka za književnosti naroda Bosne i Hercegovine
 • Odsjeka za komparativnu književnost i bibliotekarstvo
 • Odsjeka za orijentalnu filologiju
 • Odsjeka za pedagogiju

 

od 12,00 do 14,00 sati rad sa studentima

 • Odsjeka za anglistiku
 • Odsjeka za filozofiju
 • Odsjeka za psihologiju
 • Odsjeka za romanistiku
 • Odsjeka za slavenske jezike i književnosti
 • Odsjeka za sociologiju

 

III CIKLUS STUDIJA

od 9,00 do 11,00 sati rad sa studentima

ZA SVE DOTORSKE STUDIJE