banner godisnjica 2021

Odmah nakon osnivanja Fakulteta 1950. godine osniva se i Centralna biblioteka Filozofskog fakulteta.

Tokom 1960-ih godina dolazi do razdvajanja knjižnog fonda prema postojećim studijskim grupama i osnivanja odsječkih (seminarskih) biblioteka. Ponovnim spajanjem knjižnih fondova 12 seminarskih biblioteka i njihovim preseljenjem u zajednički prostor 1978. godine nastaje Biblioteka Filozofskog fakulteta.

Biblioteka Filozofskog fakulteta je prva fakultetska biblioteka u BiH koja je 1998. godine započela implementaciju COBISS sistema.

Od 1999. godine postaje dio uzajamne online bibliografsko-kataloške baze COBIB BiH.

Od 2005. godine Biblioteka FFSA je punopravna članica Virtualne biblioteke BiH.

Biblioteka pohranjuje oko 250.000 svezaka monografskih i serijskih publikacija, između ostalog i:

  • Zbirku doktorskih radova objavljenih na Filozofskom fakultetu u Sarajevu.
  • Zbirku magistarskih i specijalističkih radova objavljenih na Filozofskom fakultetu u Sarajevu.
  • Audio-vizuelnu zbirku.