Библиотека Филозофског факултета Универзитета у Сарајеву основана је 1950. године и једна је од најстаријих високошколских библиотека у Босни и Херцеговини.

Наши корисници су студенти, наставно особље и вањски корисници с других факултета, универзитета и научних институција из БиХ и свијета.

Библиотека похрањује 232.219 свезака монографских и серијских публикација.

Информације о грађи коју посједује Библиотека можете провјерити преко ОPAC-а и у лисном каталогу у каталогу Библиотеке (соба 11). Особље наше Библиотеке стоји вам на располагању за сва питања која се тичу претраживања и кориштења наших фондова. Фонд који се не износи изван просторија Библиотеке користи се у нашој читаоници. У читаоницу можете понијети властити лаптоп, а имате и бесплатан WiFi.

Библиотека пружа корисницама и корисницима:

• информацијске услуге
• е-услуге
• позајмљивање публикација
• претрагe електронских база података
• међубиблиотечку позајмицу
• едукацију корисника

Библиотека има приступ на: EBSCO host, Web of Science и Scopus.

Библиотека развија е-услуге кроз сегмент пословања под називом „Питајте библиотекара“. Библиотека развија social bookmarking тзв. друштвено означавање wеб страница, провјерава садржаје на интернету и препоручује линкове на којима можете пронаћи корисне садржаје за своја истраживања. Библиотека његује кориштење дигиталних алатки које ваша истраживања чине једноставнијим. Библиотека прати савремене приступе организације знања и настоји их што боље примијенити у свом пословању.