Odsjek za filozofiju

 • Prof. dr. Samir Arnautović
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Polje:
  Filozofija
  Grana:
  Historija filozofije, opća filozofija
  Područja interesovanja:
  Filozofija
  Telefon: + 387 33 253 118
 • Prof. dr. Nijaz Ibrulj
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Polje:
  Filozofija
  Grana:
  Logika, spoznajna teorija, opća filozofija
  Područja interesovanja:
  Logika, metodologija, analitička filolzofija, filozofija jezika, kognitivna znanost, društvena ontologija
  Telefon: + 387 33 253 126
 • Prof. dr. Nevad Kahteran
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Polje:
  Filozofija
  Grana:
  Historija filozofije, opća filozofija
  Područja interesovanja:
  Historija istočnih filozofija, indijska filozofija, kineska filozofija, japanska filozofija, arapsko-islamska i jevrejska filozofija, komparativna filozofija
  Telefon: + 387 33 253 120
 • Prof. dr. Damir Marić
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Polje:
  Filozofija
  Grana:
  Historija filozofije, opća filozofija
  Područja interesovanja:
  Antička filozofija, bioetika
  Telefon: + 387 33 253 123
 • Prof. dr. Kenan Šljivo
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Polje:
  Filozofija
  Grana:
  Teorija spoznaje
  Područja interesovanja:
  Suvremena teorija spoznaje, analitička filozofija, logika
  Telefon: + 387 33 253 128
 • Doc.dr. Džana Ramić Rahimić
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Polje:
  Filozofija
  Grana:
  Historija filozofije
  Područja interesovanja:
  Filozofija
  Telefon: + 387 33 253 127
 • Šejla Avdić, MA
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Telefon: + 387 33 253 127
 • Omar Mahmutović, MA
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Telefon: + 387 33 253 128