Odsjek za arheologiju

 • Doc.dr. Edin Bujak
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Polje:
  Arheologija
  Grana:
  Srednji vijek, antika i opća arheologija
  Područja interesovanja:
  Srednjovjekovna arheologija, seoba naroda, stećci , metodologija arheoloških iskopavanja
  Curriculum Vitae:
  https://cris.cobiss.net/e-cris/bh/bs/researcher/10071
  Telefon: + 387 33 253 251
 • Prof. dr. Adnan Busuladžić
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Polje:
  Arheologija
  Grana:
  Antika i opća arheologija
  Područja interesovanja:
  Antička materijalna kultura i civilizacija: antički nakit, keramika, oružje, oruđe, mozaici, rimske fibule, svjetiljke, staklo, pogrebni antički običaji, urne, rimska medicina farmacija, bračna običajna praksa u antičkom periodu, rimska plastika, rimska arhitektura, rimske vile, kultovi, kasnoantička arheologija, rano kršćanstvo, kasnoantičke grobnice, nekropole, antički teatar, gladijatorske borbe, rimska historija
  Curriculum Vitae:
  https://cris.cobiss.net/e-cris/bh/bs/researcher/2112
  Telefon: + 387 33 253 158
 • Prof. dr. Adnan Kaljanac
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Polje:
  Arheologija
  Grana:
  Opća arheologija, prethistorija
  Područja interesovanja:
  Neinvazivne metode detekcije i istraživanja arheoloških lokaliteta, prostorna arheologija, metodologija arheoloških istraživanja, historija arheologije, evropska arheologija, jugoslavenska arheologija, brončano doba, željezno doba, etnogeneza prahistorijskih zajednica
  Curriculum Vitae:
  https://cris.cobiss.net/e-cris/bh/bs/researcher/10070
  Telefon: + 387 33 253 222
 • Jesenko Hadžihasanović, MA
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Polje:
  Arheologija
  Grana:
  Opća arheologija, prethistorija
  Područja interesovanja:
  Neinvazivne metode detekcije i istraživanja arheoloških lokaliteta, prostorna arheologija, metodologija arheoloških istraživanja, historija arheologije, evropska arheologija, jugoslavenska arheologija, mezolit, neolit, eneolit
  Curriculum Vitae:
  https://cris.cobiss.net/e-cris/bh/bs/researcher/10072
  Telefon: + 387 33 253 222
 • Elma Abaspahić, MA
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Curriculum Vitae:
  https://cris.cobiss.net/e-cris/bh/bs/researcher/9696
  Telefon: + 387 33 253 222
 • Dina Vajzović-Balihodžić, MA
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Telefon: + 387 33 253 251