Odsjek za književnosti naroda Bosne i Hercegovine

 • Prof. dr. Almedina Čengić
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Polje:
  Nauka o jeziku i književnosti (filologija, teorija i historija književnosti)
  Grana:
  Svjetska književnost
  Područja interesovanja:
  Svjetska književnost, historija drame i teatra, metodika nastave bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti, književnost i medijski žanrovi, interpretacija pripovjedne proze, lirike i drame, književnost naroda Bosne i Hercegovine (bosanska, hrvatska, srpska književnost)
  Telefon: + 387 33 253 183
 • Prof. dr. Muhidin Džanko
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Polje:
  Nauka o jeziku i književnosti (filologija, teorija i historija književnosti)
  Grana:
  Metodika književnosti naroda BiH i bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika, književnosti naroda BiH
  Područja interesovanja:
  Književna historija
  Telefon: + 387 33 253 175
 • Prof. dr. Enver Kazaz
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Polje:
  Nauka o jeziku i književnosti (filologija, teorija i historija književnosti)
  Grana:
  Hrvatska književnost, književnosti naroda BiH, interkulturno proučavanje južnoslovenskih književnosti
  Područja interesovanja:
  Književna kritika, književna teorija, književna povijest
  Telefon: + 387 33 253 273
 • Prof. dr. Sanjin Kodrić
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Polje:
  Nauka o jeziku i književnosti (filologija, teorija i historija književnosti)
  Grana:
  Bošnjačka književnost, teorija književnosti, književnosti naroda BiH
  Područja interesovanja:
  Historija i poetika bošnjačke i bosanskohercegovačke književnosti, književna periodika u Bosni i Hercegovini, kulturna historija Bošnjaka i Bosne i Hercegovine, savremene književne i kulturalne teorije, kulturalno pamćenje, interliterarnost i interkulturalnost u književnosti, teorija historije književnosti, književna tekstologija
  Curriculum Vitae:
  https://www.sanjinkodric.ba/
  Telefon: + 387 33 253 248
 • Prof. dr. Nenad Veličković
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Polje:
  Nauka o jeziku i književnosti (filologija, teorija i historija književnosti)
  Grana:
  Srpska književnost
  Područja interesovanja:
  Indoktrinacija u nastavi (nacionalne) književnosti, srpska književnost u jugoslavenskom kontekstu, naučni i kvazinaučni pristup proučavanju književnosti
  Telefon: + 387 33 253 178
 • Prof. dr. Sead Šemsović
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Polje:
  Nauka o jeziku i književnosti (filologija, teorija i historija književnosti)
  Grana:
  Usmena književnost, književnosti naroda BiH, metodologija
  Područja interesovanja:
  Usmena književnost, odnosi usmenog i pismenog, kulturna historija Bošnjaka
  Telefon: + 387 33 253 177
 • Prof. dr. Edina Murtić
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Polje:
  Nauka o jeziku i književnosti (filologija, teorija i historija književnosti)
  Grana:
  Metodika književnosti naroda BiH i bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika, Književnost za djecu i omladinu
  Područja interesovanja:
  Nastava književnosti i jezika, književnost za djecu i omladinu
  Telefon: + 387 33 253 182
 • Prof. dr. Nehrudin Rebihić
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Polje:
  Nauka o jeziku i književnosti (filologija, teorija i historija književnosti)
  Grana:
  Bošnjačka književnost, teorija književnosti, književnosti naroda BiH
  Područja interesovanja:
  Historija i poetika starije i novije bošnjačke književnosti, interliterarna i interkulturalna proučavanja književnosti, književna topografija i prostornost u književnosti, teorija historije književnosti
  Telefon: + 387 33 253 249
 • Doc. dr. Ena Begović-Sokolija
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Polje:
  Nauka o jeziku i književnosti (filologija, teorija i historija književnosti)
  Grana:
  Hrvatska književnost, književnosti naroda BiH
  Područja interesovanja:
  Hrvatska književnost, hrvatska književnost u Bosni i Hercegovini, franjevačka književnost, teorija književnosti
  Telefon: + 387 33 253 184
 • Anes Osmić, MA
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Telefon: + 387 33 253 273
 • Elmir Spahić, MA
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Telefon: + 387 33 253 249