Odsjek za književnosti naroda Bosne i Hercegovine

Studenti izbornih predmeta:
Umijeće interpretacije drame I  ,Umijeće interpretacije drame II,  I ciklus
Književnost i medijski žanrovi, II ciklus studija,
 
Mogu predati printane verzije svojih seminarskih radova na Fakultetu u ponedjeljak 21.06. od 10-13 sati.
 
Prof dr Almedina Čengić

Odsjek za književnosti naroda Bosne i Hercegovine jedan je od najstarijih na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Kao Katedra za srpskohrvatski jezik i jugoslovenske književnosti osnovan je već u jesen 1950, dakle iste godine kada je osnovan i sam Fakultet, da bi se 1959. formirao kao posebna Katedra za istoriju jugoslovenskih književnosti, koja  će 1971. prerasti u Odsjek za istoriju jugoslovenskih književnosti, a ovaj će u reformi 1979. promijeniti naziv u Odsjek zaistoriju književnosti naroda i narodnosti Jugoslavije. Ovaj će naziv Odsjek nositi sve do promjene u Odsjek za književnosti naroda Bosne i Hercegovine.