Odsjek za psihologiju

 • Prof.dr. Mirna Marković
  Područje (oblast):
  Društvene nauke
  Polje:
  Psihologija
  Grana:
  Kognitivna psihologija, psihologija rada
  Područja interesovanja:
  Kognitivna psihologija (mišljenje i jezik, primijenjena kognitivna psihologija); istraživanje psiholoških aspekata upravljanja ljudskim potencijalima (Odabir i razvoj osoblja, Motivacija i radno ponašanje), Psihološki ugovor u radnim organizacijama; Organizacijska rezilijentnost i kvalitet radnog života, psihologija u marketingu
  Curriculum Vitae:
  https://cris.cobiss.net/e-cris/bh/en/researcher/8126
  Telefon: + 387 33 253 144
 • Prof. dr. Jadranka Kolenović-Đapo
  Područje (oblast):
  Društvene nauke
  Polje:
  Psihologija
  Grana:
  Psihologija ličnosti, socijalna psihologija
  Područja interesovanja:
  Psihologija individualnih razlika, psihologija humora, psihologija sporta
  Curriculum Vitae:
  https://cris.cobiss.net/e-cris/bh/en/researcher/1010
  Telefon: + 387 33 253 145
 • Prof. dr. Nermin Đapo
  Područje (oblast):
  Društvene nauke
  Polje:
  Psihologija
  Grana:
  Kognitivna psihologija, psihološka metodologija
  Područja interesovanja:
  Evolucijska psihologija, kognitivna psihologija, statistika u psihologiji
  Curriculum Vitae:
  https://cris.cobiss.net/e-cris/bh/en/researcher/970
  Telefon: + 387 33 253 125
 • Prof. dr. Ugo Vlaisavljević
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Curriculum Vitae:
  https://cris.cobiss.net/e-cris/bh/bs/researcher/6599
  Telefon: + 387 33 253 116
 • Prof. dr. Saša Drače
  Područje (oblast):
  Društvene nauke
  Polje:
  Psihologija
  Grana:
  Psihološka metodologija, socijalna psihologija i psihologija ličnosti
  Područja interesovanja:
  Socijalna psihologija (socijalna kognicija), emocionalne determinante prosudbi i socijalnog ponašanja (konformizam, percepcija rizika, donošenje odluka), uticaj negativnih stereotipa na postignuće u kontekstu evaluacije intelektualnih sposobnosti (uloga emocija vezanih za sterotipnu prijetnju u evaluaciji situacijskih zahtjeva i (de)mobilizaiciji truda), uticaj visokog obrazovanja na formiranje ideoloških uvjerenja mladih (identifikacija mehanizama studijske socijalizacije), relacija između religioznosti i socijalne stigmatizacije (uticaj svjesne i nesvjesne aktivacije religijskih kognicija na predrasude i diskriminaciju), uticaj emocija (strah i prijetnja) na proces socijalne kategorizacije
  Curriculum Vitae:
  https://cris.cobiss.net/e-cris/bh/en/researcher/7473
  Telefon: + 387 33 253 269
 • Prof. dr. Dženana Husremović
  Područje (oblast):
  Društvene nauke
  Polje:
  Psihologija
  Curriculum Vitae:
  https://cris.cobiss.net/e-cris/bh/en/researcher/989
  Telefon: + 387 33 253 144
 • Prof. dr. Sibela Zvizdić
  Područje (oblast):
  Društvene nauke
  Polje:
  Psihologija
  Grana:
  Školska psihologija i psihologija obrazovanja, zdravstvena i klinička psihologija
  Područja interesovanja:
  Motivacijsko-socijalni procesi u školi i učenje i poučavanje, psihologija obrazovanja učenika s teškoćama u školi, mentalno zdravlje i psihologija u zajednici (oblast prevencije), istraživanja iz područja školske psihologije i rezilijencije u doba djetinjstva i adolescencije
  Curriculum Vitae:
  https://cris.cobiss.net/e-cris/bh/en/researcher/1496
  Telefon: + 387 33 253 152
 • Prof. dr. Enedina Hasanbegović-Anić
  Područje (oblast):
  Društvene nauke
  Polje:
  Psihologija
  Grana:
  Zdravstvena i klinička psihologija
  Područja interesovanja:
  Dječija i adolescentna klinička psihologija, razvojna psihopatologija, psihoterapija, prevencija mentalnih poremećaja
  Curriculum Vitae:
  https://cris.cobiss.net/e-cris/bh/en/researcher/7728
  Telefon: + 387 33 253 174
 • Prof. dr. Maida Koso-Drljević
  Područje (oblast):
  Društvene nauke
  Polje:
  Psihologija
  Grana:
  Opća psihologija, biološka psihologija
  Područja interesovanja:
  Opća psihologija, biološka psihologija, neuropsihologija, psihologija spavanja, psihologija umjetnosti
  Curriculum Vitae:
  https://cris.cobiss.net/e-cris/bh/en/researcher/1014
  Telefon: + 387 33 253 125
 • Prof.dr. Sabina Alispahić
  Područje (oblast):
  Društvene nauke
  Polje:
  Psihologija
  Grana:
  Zdravstvena i klinička psihologija, biološka psihologija
  Područja interesovanja:
  Klinička psihologija, psihoterapija, psihopatologija, psihologija boli
  Curriculum Vitae:
  https://cris.cobiss.net/e-cris/bh/en/researcher/6575
  Telefon: + 387 33 253 174
 • Prof. dr. Amela Dautbegović
  Područje (oblast):
  Društvene nauke
  Polje:
  Psihologija
  Grana:
  Školska psihologija i psihologija obrazovanja, zdravstvena i klinička psihologija
  Područja interesovanja:
  Psihologija obrazovanja, školska psihologija, mentalno zdravlje, zdravstvena psihologija, metodika nastave psihologije
  Curriculum Vitae:
  https://cris.cobiss.net/e-cris/bh/en/researcher/8128
  Telefon: + 387 33 253 152
 • Prof. dr. Đenita Tuce
  Područje (oblast):
  Društvene nauke
  Polje:
  Psihologija
  Grana:
  Razvojna psihologija
  Područja interesovanja:
  Psihologija djetinjstva i adolescencije, psihologija odrasle dobi i starenja, psihologija roditeljstva, psihologija udomiteljstva i posvojenja, razvoj samopoštovanja kod djece i adolescenata – uloga obitelji, vršnjaka i osobina ličnosti, socio-emocionalni razvoj djece i adolescenata, psihologija cjeloživotnog razvoja – razvojne krize u dječijoj, adolescentskoj i odrasloj dobi
  Curriculum Vitae:
  https://cris.cobiss.net/e-cris/bh/en/researcher/7726
  Telefon: + 387 33 253 174
 • Prof. dr. Nina Hadžiahmetović
  Područje (oblast):
  Društvene nauke
  Polje:
  Psihologija
  Grana:
  Psihologija ličnosti, socijalna psihologija
  Područja interesovanja:
  Direktna i indirektna procjena ličnosti (test implicitnih asocijacija, kvazikognitivni pristup u procjeni ličnosti, kondicionalno rezonovanje, silogističko rezonovanje, efekat pristrasnosti uvjerenja, kognitivne pristrasnosti u funkciji temeljnih dispozicija ličnosti), socijalna kognicija, istraživačke metode u psihologiji ličnosti i socijalnoj psihologiji
  Curriculum Vitae:
  https://cris.cobiss.net/e-cris/bh/en/researcher/7724
  Telefon: + 387 33 253 110
 • Dr. Delila Lisica
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Curriculum Vitae:
  https://cris.cobiss.net/e-cris/bh/en/researcher/10134
  Telefon: + 387 33 253 221
 • Katarina Mišetić, MA
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Curriculum Vitae:
  https://cris.cobiss.net/e-cris/bh/en/researcher/9689
  Telefon: + 387 33 253 221
 • Ariel Nikitović, MA
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Telefon: +387 33 253 269
 • Emina Sinanović, MA
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Telefon: + 387 33 253 144