Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, osnovan je 1989. godine. Od osnivanja Odsjeka za psihologiju pa do danas, nastavu su izvodili ili izvode sljedeći nastavnici i suradnici: dr. Ismet Dizdarević prof. emeritus, dr. Nedjeljka Gajanović, professoressa emerita, prof. dr. Ejub Ćehić, prof. dr. Ratko Dunđerović, prof. dr. Renko Đapić, prof. dr. Petar Stojaković, prof. dr. Faruk Dilberović, prof. dr. Asim Omerović,  prof. dr. Jelena Berberović, prof. dr. Ugo Vlaisavljević, prof. dr. Amela Kulenović, prof. dr. Jasminka Babić-Avdispahić, prof. dr. Mujo Hasković, doc. dr. Aida Hašimbegović, mr.sc Ranka Mavrinac, prof.dr. Slobodan Marković, asis. Tanja Todorović, asis.Ognjenka Đurđev, asis. Aleksandra Fabrio, asis.Dino Đipa, prof. dr. Jasna Bajraktarević, doc. dr. Elvira Duraković-Belko, prof.dr. Eldan Kapur, prof. dr. Jadranka Kolenović-Đapo, prof. dr. Nermin Đapo, prof.dr. Saša Drače, prof. dr. Sibela Zvizdić, prof.dr. Enedina Hasanbegović-Anić, prof. dr. Dženana Husremović,  prof. dr. Indira Fako, prof. dr. Maida Koso-Drljević, doc.dr. Sabina Alispahić, doc.dr. Amela Dautbegović, doc.dr. Đenita Tuce, mr. Mirna Marković, dr. Ratko Đokić, Nina Hadžiahmetović, MA, Aida Muheljić, MA.

Pored navedenih nastavnika i suradnika, nastavu su izvodili i brojni gostujući profesori sa Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu: prof. dr. Alija Kulenović, prof. dr. Branimir Šverko, prof. dr. Dean Ajduković, prof. dr. Marina Ajduković, prof.dr. Dragutin Ivanec, prof. dr. Damir Ljubotina, prof. dr. Darja Maslić-Seršić; prof. dr. Ivanka Živčić-Bećirović i prof. dr. Vladimir Takšić sa Odsjeka za psihologiju u Rijeci; prof. dr. Ilija Manenica, sa Odsjeka za psihologiju u Zadru; prof. dr. Klas Brenk i prof. dr. Valentin Bucik sa Odsjeka za psihologiju u Ljubljani; prof. dr. Boris Wolf i prof. dr. Konstantin Momirović sa Odsjeka za psihologiju u Novom Sadu, te prof. dr. Ivan Šiber sa Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

U izvođenju nastave na Odsjeku za psihologiju značajan doprinos pripada (posebno u razdoblju od 1992. do 1995.) nastavnicima sa drugih odsjeka Filozofskog fakulteta u Sarajevu: prof. dr. Rudolfu Stojaku, doc. dr. Mirjana Mavrak, mr. Azra Jajatović, prof. dr. Hašim Muminović, kao i profesorima Medicinskog fakulteta u Sarajevu: prof. dr. Ismet Ceriću, prof. dr. Amiru Plehi i prof. dr. Muhamedu Gavranoviću.

U poslijeratnom periodu Odsjek za psihologiju u Sarajevu je surađivao sa Institutom za kliničku psihologiju „Ludwig Maximillians“ iz Münchena (prof. dr. Willi Butollo, prof.dr. Stephen Powell, prof.dr. Gisela Rooper i prof.dr. Maria Gavranidou); Institutom za psihologiju Univerziteta Paris X-Nanterre (prof. dr. Serge Lebovici i prof. dr. Dominique Cupa), Instutitom za psihologiju iz Geteborga.

Trenutno, na Odsjeku su uposlena dva redovna profesora,  šest vanrednih profesora, tri docenta, tri viša asistenta i jedan asistent. Nastavnici i suradnici Odsjeka za psihologiju,  aktivno sudjeluju na brojnim naučnim i stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu. Na Odsjeku je realiziran veliki broj istraživačkih projekata iz različitih oblasti psihologije. Članovi Odsjeka su preveli i adaptirali velik broj psihologijskih testova i skala. Odsjek je posebnu pažnju posvetio obezbjeđenju prijevoda literature neophodne za izvođenje nastave. U tu svrhu, prevedeno je nekoliko naslova, od kojih izdvajamo prijevod knjiga: Razvojna psihologija, autora Philipa Hwanga i Björn Nillsona i knjigu Život nakon traume, Institut za psihologiju Univerziteta „Ludwig Maximillianus“ iz Münchena, autora, Willija Butolla i suradnika. Pored prijevoda navedenih knjiga članovi Odsjeka su u šest godina publicirali 13 knjiga.

U suradnji s Univerzitetom Paris X i Fondacijom „Danielle Miterand“, Odsjek za psihologiju je organizirao na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, Prvi međunarodni simpozij „Život nakon traume: Trauma kod djece i adolescenata“  (1997).  Drugi značajni naučni skup „Psihosocijalne posljedice rata (rezultati empirijskih istraživanja provedenih na prostoru bivše Jugoslavije), Odsjek je organizirao 2000. godine u suradnji sa UNICEF-om Bosne i Hercegovine i Institutom za kliničku psihologiju iz Münchena. U suradnji sa  FONDACIJOM SOROS Bosne i Hercegovine (2002) održan je seminar na temu Strukturalno modeliranje.  Konferencija Doprinos istočnjačke filozofije zapadnoj psihologiji, održana je 2003. godine. Društvo psihologa u FBiH u suradnji sa Odsjekom za psihologiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu su 26. 2. 2008.godine organizirali Okrugli sto Prevencija nasilja među djecom i adolescentima kroz sistem obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite. Nakon 20 godina od osnivanja Odsjeka, održan je Naučno-stručni skup PRVI SARAJEVSKI DANI PSIHOLOGIJE (2009). Održavanje sarajevskih dana psihologije nastavljeno je u kontinuitetu i Odsjek je u aprilu/travnju 2018.godine, organizirao Pete sarajevske dane psihologije. Na Odsjeku je utjelovljena nagrada „Ante Raić“, koja se dodjeljuje svake druge studijske godine za najbolji diplomski rad. Dosadašnji dobitnici nagrade su studenti: Emir Efendić, Katarina Mišetić i Selma Korlat.

U razdoblju od osnivanja Odsjeka do danas veći broj kandidata odbranili su doktorske disertacije i stekli znanstveni stupanj doktora psiholoških nauka: Svetislav Marjanović, Cvjetin Lukić, Petar Kostić, Miroslav Ahtik, Jovan Savić, Aida Hašimbegović, Vukašin Gutović, Muhamed Šestanović, Mirha Šehović, Jasna Bajraktarević, Osman Ramić, Sibela Zvizdić-Meco, Elvira Duraković-Belko, Slobodan Pavlović, Jadranka-Kolenović Đapo, Nermin Đapo, Indira Fako, Maida Koso-Drljević, Enedina Hasanbegović-Anić, Dženana Husremović, Danijel Maleč, Aid Smajić, Srđan Puhalo, Elvis Vardo, Tamara Efendić, Lejla Silajdžić, Amela Dautbebegović, Đenita Tuce.

Pored izvođenja dodiplomske nastave, Odsjeku je realizirao jednogodišnji specijalistički studij iz Traumatske psihologije, uz podršku Instituta za kliničku psihologiju „Ludwig Maximillianus“ iz Münchena i UNICEF-a Bosne i Hercegovine. U akademskoj 2000/2001.godine,  otvoren je postdiplomski znanstveni studij iz psihologije. Također, Odsjek za psihologiju bio je partner u edukaciji postdiplomaca na poslijediplomskom studiju iz Dječije i adolescentne psihijatrije i psihologije, organiziranom od strane Univerziteta iz Umea iz Švedske i Univerziteta u Sarajevu. Reformom visokoškolskog obrazovanja prema bolonjskom režimu studija otvoren je treći ciklus studija (doktoralne studije iz psihologije).

Pri Odsjeku djeluje Centar za psihološka istraživanja, edukaciju i savjetovanje (CPIES). Odsjek za psihologiju je uključen u ERASMUS PLUS projekat i Internacionalni Memorry Trauma Trast  (MMT)  sa Internacionalnim psihoanalitičkim Univerzitetom (IPU) u Berlinu. Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu je nositelj nacionalnog istraživanja „Evropska studija vrijednosti“  za Bosnu i Hrecegovinu.