Odsjek za slavenske jezike i knjižževnosti

 • Prof. dr. Amela Ljevo-Ovčina
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Polje:
  Jezici i književnost (filologija)
  Grana:
  Slavistika, rusistika: ruski jezik i književnost, savremeni ruski jezik, prevođenje, lingvistika
  Područja interesovanja:
  Leksikologija, leksička semantika, komparatistika i prevođenje, poljski jezik i književnost, bosanskohercegovačka književnost
  Telefon: +387 33 253 246
 • Akademik, dr. Marina Katnić Bakaršić
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Polje:
  Jezici i književnost (filologija), Nauka o književnosti (filologija, teorija i historija književnosti)
  Grana:
  Komparativna književnost, slavistika, rusistika: ruski jezik i književnost, lingvistika, savremeni ruski jezik
  Područja interesovanja:
  Stilistika, kritička diskursna analiza, pragmalingvistika, semiotika
  Telefon: +387 33 253 263
 • Prof. dr. Adijata Ibrišimović-Šabić
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Polje:
  Jezici i književnost (filologija)
  Grana:
  Slavistika, rusistika: ruska književnost
  Područja interesovanja:
  Ruska književnost, ruski jezik, historija književnosti, književne teorije, teorije kulture, slavističke studije/komparatistika, prevođenje
  Telefon: +387 33 253 143
 • Dženana Hajdarpašić, MA
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Polje:
  Jezici i književnost (filologija)
  Grana:
  Slavistika, rusistika: ruski jezik, savremeni ruski jezik, prevođenje
  Područja interesovanja:
  Savremeni ruski jezik, prevođenje
  Telefon: + 387 33 253 168
 • Mr. Safet Kešo
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Telefon: + 387 33 253 168
 • Jelena Bavrka, MA
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Polje:
  Jezici i književnost (filologija)
  Grana:
  Slavistika, rusistika:ruska književnost, kulturološke studije
  Područja interesovanja:
  Povijest ruske književnosti, suvremena ruska književnost, translatološke i kulturološke studije
  Telefon: + 387 33 253 168
 • Mr. Pavel Ocepek
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Telefon: + 387 33 253 143
 • Blanka Zahajská
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Telefon: + 387 33 253 246
 • Ewa Rogowska
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Telefon: + 387 33 253 246