Odsjek za slavenske jezike i književnosti

U organizaciji Ruske humanitarne misije za Balkan (RHM) održan je još jedan u nizu mnogobrojnih seminara u online formatu putem platforme Zoom, kojem je prisustvovalo preko stotinu učesnika. Predavanja, koja su trajala od 12. do 14. marta 2021. godine, održala je profesorica pedagoških nauka, Natalija Jurjevna Kaluženska, predavač pri RHM. Tema seminara ovoga puta bila je Profesionalni govor predavača ruskog jezika kao stranog. Intonacija. Intonacioni stilovi. Intonacioni stil žanrova pedagoškog govora.

 

U okviru saradnje sa Ruskom humanitarnom misijom (RHM) za Balkan i Ambasadom Ruske Federacije u Bosni i Hercegovini, Odsjek za slavenske jezike i književnosti FFUNSA ugostio je 21. i 22. maja 2018. godine akademika Viktora Mihajloviča Šakleina, profesora Moskovskog univerziteta Družba narodov, jednog od vrhunskih stručnjaka za oblast lingvodidaktike, lingvokulturologije i metodike predavanja ruskog kao stranog jezika (RKI).