Ambasador Japana u Bosni i Hercegovini Nj. E. Makoto Ito upriličio je prijem za prof. dr. Amira Duranovića, prodekana za naučnoistraživački rad, međunarodnu akademsku saradnju i izdavaštvo Filozofskog fakulteta i prof. dr. Selmu Đuliman, koordinatora programa saradnje između Ambasade Japana i Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Prijemu je prisustvovala i Nozomi Miyanoya, MA, lektorica japanskog jezika.

ffunsajpn1Susret je bio prilika za razmjenu mišljenja o dosadašnjim programima saradnje koji su realizirani o okviru fakultetskih aktivnosti, s posebnim fokusom na programe učenja japanskog jezika i kulture, ali i za planiranje novih programskih sadržaja.

U znak zahvalnosti Filozofskom fakultetu za razvoj saradnje između Japana i Bosne i Hercegovine, prodekan Duranović je preuzeo Zahvalnicu Filozofskom fakultetu za postignute rezultate u oblasti kulturne i naučne saradnje, naročito u razvijanju programa učenja japanskog jezika i kulture.

ffunsajpn2