Katedra za njemačku književnost na Odsjeku za germanistiku u suradnji s partnerskim Institutom sa Univerziteta u Konstanzu organizira međunarodnu naučnu radionicu na temu „Imperije. Joseph Roth i Ivo Andrić“ od 20. do 23. marta 2023. godine. U radionici će učestvovati profesori, predavači i studenati iz Konstanza, kao i profesori, asistenti, doktoranti, te studenati sa BA i MA studija sa Univerziteta u Sarajevu - Filozofskog fakulteta. Jedan dio gostovanja realizira se okviru programa Erasmus+ između Odsjeka za germanistiku i partnerskog Odsjeka Univerziteta u Konstanzu. Radionica će se održati u prostorijama Nacionalne i univerzitetske biblioteke u suradnji sa Austrijskom bibliotekom u Sarajevu.