Od 20. do 25. 03. Katedra za njemačku književnost na Odsjeku za germanistiku u suradnji s partnerskim Institutom sa Univerziteta u Konstanzu organizirala je međunarodnu naučnu radionicu na temu „Imperije. Joseph Roth i Ivo Andrić“.  Na međunarodnoj naučnoj radionici, koja se o okviru partnerstva Odsjeka za germanistiku na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i Katedre za njemačku književnost Univerziteta u Konstanzu održavala u inspirativnom ambijentu i simbolički važnom prostoru Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine, sudjelovalo je oko 30 profesora i studenata sa obje institucije. 

Otvaranje radionice je upriličeno 20.03., a sudionike su pozdravili Dr. Ismet Ovčina, direktor NUB BiH, doc.dr. Minka Džanko, prodekanesa Filozofskog fakulteta, te prof.dr. Vahidin Preljević i prof.dr. Albrecht Koschorke.

 

 Klikom na sliku otvarate galeriju

 

Tokom radionice osvijetljeni su različiti aspekti djela dvojice velikih pisaca koji su stvarali u historijskom kontekstu propasti starih evropskih imperija i nastanka novog političkog poretka u Evropi. Sudionici, među njima i Albrecht Koschorke, Maria Kuberg, Albert Dikovich, Vahidin Preljević, Naser Šečerović, Anja Orozović i Merjem Hodžić, dotakli su se tokom radionice i drugih tematskih kompleksa, kao što je teorija imperije, dekadencija, a riječ je bilo i o drugim autorima, u čijim djelima se može primijetiti duga sjena imperije, kao što su Robert Musil i Dževad Karahasan. 

Pored zanimljivih izlaganja i diskusija, profesori i studenti sa Univerziteta u Konstanzu su se tokom zajedničkog obilaska grada također upoznali sa historijom i kulturom Sarajeva, a posljednji dan radionice bio je rezervisan za zajednički izlet u Travnik.

Ovim intenzivnim workshopom nastavlja se izuzetno plodna akademska saradnja ove dvije institucije, a njen nastavak je predviđen u julu, na sljedećoj radionici, koja će se održati na Univerzitetu u Konstanzu.