POSEBNE NAPOMENE:

Studenti koji su za isti nivo studija imali dva (2) puta stipendiju Evropske komisije (Erasmus Mundus i/ili Erasmus+), ne mogu u okviru tog istog ciklusa studija ponovo koristiti stipendije, niti se tim studentima može izdati nominacijsko pismo za ove stipendije.

Student se može prijaviti na jedan (1) univerzitet. Ukoliko dobijete informaciju da niste dobili stipendiju za koju ste se prijavili, a bude još otvorenih konkursa, možete se opet prijaviti na samo jedan univerzitet (nije više moguće da se prijavljujete na dva ili više univerziteta istovremeno).

Studenti koji su već koristili stipendiju, a imaju pravo da se prijave opet, pored standardne dokumentacije moraju dostaviti dokaz o priznavanju ostvarenih rezultata iz prethodne mobilnosti.

Akademsko i administrativno osoblje nema ograničenje u korištenju mobilnosti, međutim prednost se daje osoblju koje dosad nije koristilo Erasmus+ mobilnost. Preporučuju se dvije mobilnosti u toku akademske godine za osoblje.

UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

Broj: 03-13/159

Sarajevo, 13. 09. 2021. godine

JAVNI POZIV

U okviru programa ERASMUS+ programa (kreditna mobilnost) raspisan je konkurs za boravak na:

Univerzitetu Lumière Lyon 2, France

u ljetnom semestru 2021/2022. studijske godine

STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu Lumière Lyon 2 moguće su mobilnosti u okviru područja francuski jezik i književnost i historija i arheologija.

 

KO SE MOŽE PRIJAVITI:

  • studenti prvog, drugog i trećeg ciklusa (6 mobilnosti x 5 mjeseca)

 

IZNOS STIPENDIJE:

  • mjesečna stipendija u iznosu od 850,00 EUR
  • putni troškovi do iznosa od 275,00 EUR
  • viza, dozvola za boravak, osiguranje i troškovi prijevoda nisu obuhvaćeni ovom stipendijom

 

ROK ZA PRIJAVE:

Poziv je objavljen 13. 09. 2021. godine i kranji rok za prijavu je 28. 09. 2021. godine.

 

PRILOZI:

  1. Javni poziv (.pdf)
  2. Nominacijsko pismo
  3. Ugovor o učenju
  4. Forma za aplikaciju
  5. Izjava kandidata o mobilnosti
  6. Fact Sheet

Erasmus+ sporazumi i CEEPUS mreže UNSA-FF