POSEBNE NAPOMENE:

Studenti koji su za isti nivo studija imali dva (2) puta stipendiju Evropske komisije (Erasmus Mundus i/ili Erasmus+), ne mogu u okviru tog istog ciklusa studija ponovo koristiti stipendije, niti se tim studentima može izdati nominacijsko pismo za ove stipendije.

Student se može prijaviti na jedan (1) univerzitet. Ukoliko dobijete informaciju da niste dobili stipendiju za koju ste se prijavili, a bude još otvorenih konkursa, možete se opet prijaviti na samo jedan univerzitet (nije više moguće da se prijavljujete na dva ili više univerziteta istovremeno).

Studenti koji su već koristili stipendiju, a imaju pravo da se prijave opet, pored standardne dokumentacije moraju dostaviti dokaz o priznavanju ostvarenih rezultata iz prethodne mobilnosti.

Akademsko i administrativno osoblje nema ograničenje u korištenju mobilnosti, međutim prednost se daje osoblju koje dosad nije koristilo Erasmus+ mobilnost. Preporučuju se dvije mobilnosti u toku akademske godine za osoblje.

UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

Broj: 03-13/166

Sarajevo,  22. 09. 2021. godine

JAVNI POZIV

U okviru programa ERASMUS+ programa (kreditna mobilnost) raspisan je konkurs za boravak na:

UNIVERZITETU JYVÄSKYLÄ (University of Jyväskylä), Jyväskylä, FINSKA

u ljetnom semestru 2021/2022. akademske godine

STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na  moguće su mobilnosti iz područja pedagogije.

 

KO SE MOŽE PRIJAVITI:

  • studenti prvog, drugog i trećeg ciklusa studija Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

 

IZNOS STIPENDIJE za studente:

  • mjesečna stipendija u iznosu od 850,00 EUR (za troškove života)
  • putni troškovi do iznosa od 360,00 EUR,
  • viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom.

 

PRIJAVA:

Po završetku nominacijskog procesa od strane Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (krajnji rok za dostavu dokumenata Službi za međunarodnu saradnju FF UNSA je 08. 10. 2021. godine), prijavljujete se direktno Univerzitetu Jyväskylä do 01. 11. 2019. godine. Upute za prijavu su date na oficijelnoj web stranici Univerziteta Jyväskylä: https://www.jyu.fi/en/apply/student-exchange

 

ROK ZA PRIJAVE:

Rok za prijavu na Poziv je 08. 10. 2021. godine.

 

PRILOZI:

  1. Javni poziv (.pdf)
  2. Nominacijsko pismo
  3. Ugovor o učenju
  4. Prijavni formular
  5. Izjava kandidata o mobilnosti

Erasmus+ sporazumi i CEEPUS mreže UNSA-FF