POSEBNE NAPOMENE:

Studenti koji su za isti nivo studija imali dva (2) puta stipendiju Evropske komisije (Erasmus Mundus i/ili Erasmus+), ne mogu u okviru tog istog ciklusa studija ponovo koristiti stipendije, niti se tim studentima može izdati nominacijsko pismo za ove stipendije.

Student se može prijaviti na jedan (1) univerzitet. Ukoliko dobijete informaciju da niste dobili stipendiju za koju ste se prijavili, a bude još otvorenih konkursa, možete se opet prijaviti na samo jedan univerzitet (nije više moguće da se prijavljujete na dva ili više univerziteta istovremeno).

Studenti koji su već koristili stipendiju, a imaju pravo da se prijave opet, pored standardne dokumentacije moraju dostaviti dokaz o priznavanju ostvarenih rezultata iz prethodne mobilnosti.

Akademsko i administrativno osoblje nema ograničenje u korištenju mobilnosti, međutim prednost se daje osoblju koje dosad nije koristilo Erasmus+ mobilnost. Preporučuju se dvije mobilnosti u toku akademske godine za osoblje.

UNIVERZITET U SARAJEVU -

FILOZOFSKI FAKULTET

Broj: 03-13/

Sarajevo, 28. 04. 2023. godine

 

KONKURS

U okviru ERASMUS+ programa (kreditna mobilnost) raspisan je konkurs za studente i osoblje

Univerziteta u Sarajevu - Filozofskog fakulteta za boravak na:

UNIVERZITETU KONSTANZ, SR NJEMAČKA

u zimskom semestru 2023/2024. akademske godine (STUDENTI)

i

u ljetnom semestru 2022/2023 akademske godine (OSOBLJE)

 

STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu Konstanz moguće su mobilnosti u okviru područja njemački jezik i književnost.

KO SE MOŽE PRIJAVITI:

 • studenti prvog, drugog i trećeg ciklusa studija

(mobilnost u trajanju od 5 mjeseci)

 • akademsko osoblje za mobilnost u svrhu predavanja

(minimalno 5 radnih dana + 2 dana putovanja)

 • akademsko osoblje za mobilnost u svrhu treninga

(minimalno 5 radnih dana + 2 dana putovanja)  

UNIVERZITET U SARAJEVU -

FILOZOFSKI FAKULTET

Broj: 03-13/

Sarajevo, 28. 04. 2023. godine

 

KONKURS

U okviru ERASMUS+ programa (kreditna mobilnost) raspisan je konkurs za studente i osoblje

Univerziteta u Sarajevu - Filozofskog fakulteta za boravak na:

UNIVERZITETU KONSTANZ, SR NJEMAČKA

u zimskom semestru 2023/2024. akademske godine (STUDENTI)

i

u ljetnom semestru 2022/2023 akademske godine (OSOBLJE)

 

STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu Konstanz moguće su mobilnosti u okviru područja njemački jezik i književnost.

KO SE MOŽE PRIJAVITI:

 • studenti prvog, drugog i trećeg ciklusa studija

(mobilnost u trajanju od 5 mjeseci)

 • akademsko osoblje za mobilnost u svrhu predavanja

(minimalno 5 radnih dana + 2 dana putovanja)

 • akademsko osoblje za mobilnost u svrhu treninga

(minimalno 5 radnih dana + 2 dana putovanja)  

UNIVERZITET U SARAJEVU -

FILOZOFSKI FAKULTET

Broj: 03-13/72

Sarajevo, 26.04.2023. godine

 

KONKURS

U okviru ERASMUS+ programa (kreditna mobilnost) raspisan je konkurs za boravak na:

UNIVERZITETU ARTOIS (UNIVERSITÉ d' ARTOIS), ARRAS, FRANCUSKA

u zimskom semestru 2023/2024. akademske godine

 

STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu Artois moguće su mobilnosti u okviru područja francuski jezik i književnost.

KO SE MOŽE PRIJAVITI:

 • studenti prvog i drugog ciklusa studija.

 

IZNOS STIPENDIJE za studente:

 • mjesečna stipendija u iznosu od 850,00 EUR(za troškove života),
 • putni troškovi do iznosa od 275,00 EUR,
 • viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom.

 

ROK ZA PRIJAVE:

Rok za prijavu na Poziv je 11. 05. 2023. godine.


 

 1. Poziv (.pdf)
 2. Guide for Applicants (.pdf)
 3. Application Form (.pdf)
 4. Learning Agreement (.docx)
 5. Nominacijsko pismo (.docx)

UNIVERZITET U SARAJEVU -

FILOZOFSKI FAKULTET

Broj: 03-13/72

Sarajevo, 26.04.2023. godine

 

KONKURS

U okviru ERASMUS+ programa (kreditna mobilnost) raspisan je konkurs za boravak na:

UNIVERZITETU ARTOIS (UNIVERSITÉ d' ARTOIS), ARRAS, FRANCUSKA

u zimskom semestru 2023/2024. akademske godine

 

STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu Artois moguće su mobilnosti u okviru područja francuski jezik i književnost.

KO SE MOŽE PRIJAVITI:

 • studenti prvog i drugog ciklusa studija.

 

IZNOS STIPENDIJE za studente:

 • mjesečna stipendija u iznosu od 850,00 EUR(za troškove života),
 • putni troškovi do iznosa od 275,00 EUR,
 • viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom.

 

ROK ZA PRIJAVE:

Rok za prijavu na Poziv je 11. 05. 2023. godine.


 

 1. Poziv (.pdf)
 2. Guide for Applicants (.pdf)
 3. Application Form (.pdf)
 4. Learning Agreement (.docx)
 5. Nominacijsko pismo (.docx)

UNIVERZITET U SARAJEVU -

FILOZOFSKI FAKULTET

Broj: 03-13/69

Sarajevo, 07. 04. 2023. godine

 

KONKURS

U okviru ERASMUS+ programa (kreditna mobilnost) raspisan je konkurs za studente i osoblje

Univerziteta u Sarajevu - Filozofskog fakulteta za boravak na:

Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Njemačka

u zimskom semestru 2023/2024. akademske godine

 

STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu Würzburg moguće su mobilnosti u okviru područja njemački jezik i književnost.

KO SE MOŽE PRIJAVITI:

 • studenti prvog, drugog i trećeg ciklusa studija

(mobilnost u trajanju od 5 mjeseci)

 • akademsko osoblje za mobilnost u svrhu predavanja

(minimalno 5 radnih dana + 2 dana putovanja)

 • akademsko osoblje za mobilnost u svrhu treninga

(minimalno 5 radnih dana + 2 dana putovanja)

 

UNIVERZITET U SARAJEVU -

FILOZOFSKI FAKULTET

Broj: 03-13/69

Sarajevo, 07. 04. 2023. godine

 

KONKURS

U okviru ERASMUS+ programa (kreditna mobilnost) raspisan je konkurs za studente i osoblje

Univerziteta u Sarajevu - Filozofskog fakulteta za boravak na:

Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Njemačka

u zimskom semestru 2023/2024. akademske godine

 

STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu Würzburg moguće su mobilnosti u okviru područja njemački jezik i književnost.

KO SE MOŽE PRIJAVITI:

 • studenti prvog, drugog i trećeg ciklusa studija

(mobilnost u trajanju od 5 mjeseci)

 • akademsko osoblje za mobilnost u svrhu predavanja

(minimalno 5 radnih dana + 2 dana putovanja)

 • akademsko osoblje za mobilnost u svrhu treninga

(minimalno 5 radnih dana + 2 dana putovanja)

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

Broj: 03-13/72

Sarajevo, 14. 04. 2021. godine

JAVNI POZIV

U okviru ERASMUS+ programa (kreditna mobilnost) raspisan je konkurs za boravak na:

UNIVERZITETU KONSTANZ, NJEMAČKA

u zimskom semestru 2021/2022. studijske godine

STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu Konstanz moguće su mobilnosti u okviru područja njemački jezik i književnost.

Erasmus+ sporazumi i CEEPUS mreže UNSA-FF