POSEBNE NAPOMENE:

Studenti koji su za isti nivo studija imali dva (2) puta stipendiju Evropske komisije (Erasmus Mundus i/ili Erasmus+), ne mogu u okviru tog istog ciklusa studija ponovo koristiti stipendije, niti se tim studentima može izdati nominacijsko pismo za ove stipendije.

Student se može prijaviti na jedan (1) univerzitet. Ukoliko dobijete informaciju da niste dobili stipendiju za koju ste se prijavili, a bude još otvorenih konkursa, možete se opet prijaviti na samo jedan univerzitet (nije više moguće da se prijavljujete na dva ili više univerziteta istovremeno).

Studenti koji su već koristili stipendiju, a imaju pravo da se prijave opet, pored standardne dokumentacije moraju dostaviti dokaz o priznavanju ostvarenih rezultata iz prethodne mobilnosti.

Akademsko i administrativno osoblje nema ograničenje u korištenju mobilnosti, međutim prednost se daje osoblju koje dosad nije koristilo Erasmus+ mobilnost. Preporučuju se dvije mobilnosti u toku akademske godine za osoblje.

UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

Broj: 03-13/118

Sarajevo, 25. 09. 2023. godine

 

JAVNI POZIV

U okviru programa ERASMUS+ (kreditna mobilnost) raspisan je konkurs za boravak na:

UNIVERZITETU PARIS 8 VINCENNES-SAINT-DENIS, PARIZ, FRANCUSKA

u ljetnom semestru akademske 2023/2024. godine.

UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

Broj: 03-13/118

Sarajevo, 25. 09. 2023. godine

 

JAVNI POZIV

U okviru programa ERASMUS+ (kreditna mobilnost) raspisan je konkurs za boravak na:

UNIVERZITETU PARIS 8 VINCENNES-SAINT-DENIS, PARIZ, FRANCUSKA

u ljetnom semestru akademske 2023/2024. godine.

UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

Broj: 03-13/117

Sarajevo, 22. 09. 2023. godine

 

KONKURS

 

U okviru programa ERASMUS+ (kreditna mobilnost) raspisan je konkurs za studente

Univerziteta u Sarajevu - FILOZOFSKOG FAKULTETA za boravak na:

UNIVERZITETU JYVÄSKYLÄ (University of Jyväskylä), Jyväskylä, FINSKA

u ljetnom semestru akademske 2023/2024. godine

UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

Broj: 03-13/117

Sarajevo, 22. 09. 2023. godine

 

KONKURS

 

U okviru programa ERASMUS+ (kreditna mobilnost) raspisan je konkurs za studente

Univerziteta u Sarajevu - FILOZOFSKOG FAKULTETA za boravak na:

UNIVERZITETU JYVÄSKYLÄ (University of Jyväskylä), Jyväskylä, FINSKA

u ljetnom semestru akademske 2023/2024. godine

UNIVERZITET U SARAJEVU -

FILOZOFSKI FAKULTET

Broj: 03-13/116

Sarajevo, 21. 09. 2023. godine

 

KONKURS

U okviru ERASMUS+ programa (kreditna mobilnost) raspisan je konkurs za studente

Univerziteta u Sarajevu - FILOZOFSKOG FAKULTETA za boravak na:

UNIVERZITETU KONSTANZ, SR NJEMAČKA

u ljetnom semestru akademske 2023/2024. godine

UNIVERZITET U SARAJEVU -

FILOZOFSKI FAKULTET

Broj: 03-13/116

Sarajevo, 21. 09. 2023. godine

 

KONKURS

U okviru ERASMUS+ programa (kreditna mobilnost) raspisan je konkurs za studente

Univerziteta u Sarajevu - FILOZOFSKOG FAKULTETA za boravak na:

UNIVERZITETU KONSTANZ, SR NJEMAČKA

u ljetnom semestru akademske 2023/2024. godine

UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

Broj: 03-13/107

Sarajevo, 08. 09. 2023. godine

 

KONKURS

U okviru ERASMUS+ programa (kreditna mobilnost) raspisan je konkurs Univerziteta u Sarajevu - FILOZOFSKOG FAKULTETA za mobilnost studenata na:

Eötvös Loránd University (ELTE) u Budimpešti, Mađarska

u ljetnom semestru akademske 2023/2024. godine

 

STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim Erasmus + ugovorom o realizaciji mobilnosti na  Univerzitetu ELTE u Budimpešti moguće su mobilnosti iz oblasti:

 • HISTORIJA i
 • ARHEOLOGIJA.

KO SE MOŽE PRIJAVITI:

 • studenti prvog, drugog i trećeg ciklusa studija[1] Odsjeka za historiju i Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta.

 

[1] Trajanje mobilnosti za studente III ciklusa studija je 1 mjesec.

UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

Broj: 03-13/107

Sarajevo, 08. 09. 2023. godine

 

KONKURS

U okviru ERASMUS+ programa (kreditna mobilnost) raspisan je konkurs Univerziteta u Sarajevu - FILOZOFSKOG FAKULTETA za mobilnost studenata na:

Eötvös Loránd University (ELTE) u Budimpešti, Mađarska

u ljetnom semestru akademske 2023/2024. godine

 

STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim Erasmus + ugovorom o realizaciji mobilnosti na  Univerzitetu ELTE u Budimpešti moguće su mobilnosti iz oblasti:

 • HISTORIJA i
 • ARHEOLOGIJA.

KO SE MOŽE PRIJAVITI:

 • studenti prvog, drugog i trećeg ciklusa studija[1] Odsjeka za historiju i Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta.

 

[1] Trajanje mobilnosti za studente III ciklusa studija je 1 mjesec.

UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

Broj: 03-13/108

Sarajevo, 08. 09. 2023. godine

 

KONKURS

U okviru ERASMUS+ programa (kreditna mobilnost) raspisan je konkurs Univerziteta u Sarajevu - FILOZOFSKOG FAKULTETA za mobilnost studenata na:

INTERNATIONAL PSYCHOANALYTIC UNIVERSITY BERLIN (IPU BERLIN), NJEMAČKA

u ljetnom semestru akademske 2023/2024. godine

 

STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim Erasmus + ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu IPU Berlin (International Psychoanalytic University Berlin) moguće su mobilnosti iz oblasti:

KO SE MOŽE PRIJAVITI:

 • studenti prvog i drugog ciklusa Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta.

UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

Broj: 03-13/108

Sarajevo, 08. 09. 2023. godine

 

KONKURS

U okviru ERASMUS+ programa (kreditna mobilnost) raspisan je konkurs Univerziteta u Sarajevu - FILOZOFSKOG FAKULTETA za mobilnost studenata na:

INTERNATIONAL PSYCHOANALYTIC UNIVERSITY BERLIN (IPU BERLIN), NJEMAČKA

u ljetnom semestru akademske 2023/2024. godine

 

STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim Erasmus + ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu IPU Berlin (International Psychoanalytic University Berlin) moguće su mobilnosti iz oblasti:

KO SE MOŽE PRIJAVITI:

 • studenti prvog i drugog ciklusa Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta.

Konkurs koji je objavljen 22. 09. 2020. godine i koji je trajao do 06. 10. 2020. godine, PRODUŽAVA SE DO 18. 10. 2020. godine!

Revidirani tekst konkursa


JAVNI POZIV

U okviru ERASMUS+ programa (kreditna mobilnost) raspisan je konkurs za boravak na:

UNIVERZITETU ARTOIS (UNIVERSITÉ d' ARTOIS), ARRAS, FRANCUSKA

u ljetnom semestru 2020/2021. studijske godine

STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu Artois moguće su mobilnosti u okviru područja francuski jezik i književnost.

 

KO SE MOŽE PRIJAVITI:

 • studenti prvog i drugog ciklusa studija Filozofskog fakulteta (5 mjesta po 4 mjeseca).

Ovim putem vas obavještavamo da je PRODUŽEN ROK za Konkurs za studente, akademsko i administrativno osoblje FF UNSA za studijski boravak na UNIVERZITETU PARIS 8, Pariz, Francuska.

NOVI ROKOVI:

Rok za dostavu dokumentacije Službi za međunarodnu saradnju Filozofskog fakulteta (putem emaila: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.):

 • Za studente (prvog i drugog ciklusa / bachelor i master): 31. 10. 2019.
 • Za akademsko i administrativno osoblje: 30. 11. 2019.

JAVNI POZIV

U okviru programa ERASMUS+ (kreditna mobilnost) raspisan je konkurs za studente, akademsko i administrativno osoblje Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu za studijski boravak na UNIVERZITETU PARIS 8, Pariz, Francuska, u ljetnom semestru 2019/2020. studijske godine.

Univerzitet Artois (Arras, Francuska) je predstavio novi film o međunarodnoj mobilnosti koja je ostvarena na ovom univerzitetu u okviru programa Erasmus+. U ovom kratkom filmu, studentice i studenti govore o svojim iskustvima na mobilnosti tokom akademske 2017/2018. godine. Lejla Katana, studentica Odsjeka za romanistiku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu je podijelila svoje utiske na razmjeni.

Video je dostupan na: http://artoistv.univ-artois.fr/video/0560-projet-europeen-erasmus-mobilite-internationale-de-credits-2016-2018/

Erasmus+ sporazumi i CEEPUS mreže UNSA-FF