POSEBNE NAPOMENE:

Studenti koji su za isti nivo studija imali dva (2) puta stipendiju Evropske komisije (Erasmus Mundus i/ili Erasmus+), ne mogu u okviru tog istog ciklusa studija ponovo koristiti stipendije, niti se tim studentima može izdati nominacijsko pismo za ove stipendije.

Student se može prijaviti na jedan (1) univerzitet. Ukoliko dobijete informaciju da niste dobili stipendiju za koju ste se prijavili, a bude još otvorenih konkursa, možete se opet prijaviti na samo jedan univerzitet (nije više moguće da se prijavljujete na dva ili više univerziteta istovremeno).

Studenti koji su već koristili stipendiju, a imaju pravo da se prijave opet, pored standardne dokumentacije moraju dostaviti dokaz o priznavanju ostvarenih rezultata iz prethodne mobilnosti.

Akademsko i administrativno osoblje nema ograničenje u korištenju mobilnosti, međutim prednost se daje osoblju koje dosad nije koristilo Erasmus+ mobilnost. Preporučuju se dvije mobilnosti u toku akademske godine za osoblje.

UNIVERZITET U SARAJEVU -

FILOZOFSKI FAKULTET

Broj: 03-13/1

Sarajevo, 03. 01. 2024. godine

 

KONKURS

U okviru ERASMUS+ programa (kreditna mobilnost) raspisan je konkurs za osoblje

Univerziteta u Sarajevu - Filozofskog fakulteta za boravak na:

UNIVERZITETU MARTIN-LUTHER HALLE-WITTENBERG, SR NJEMAČKA

u ljetnom semestru akademske 2023/2024. godine

 

 

STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu Martin-Luther Halle-Wittenberg (Njemačka) moguće su mobilnosti u okviru područja jezik i književnost (konkurs se odnosi na akademsko osoblje Odsjeka za bosanski, hrvatski i srpski jezik i Odsjeka za književnosti naroda Bosne i Hercegovine).

KO SE MOŽE PRIJAVITI:

 • akademsko osoblje za mobilnost u svrhu predavanja

(5 radnih dana + 2 dana putovanja)

 • akademsko osoblje za mobilnost u svrhu treninga

(5 radnih dana + 2 dana putovanja)  

IZNOS STIPENDIJE:

 • dnevnica od 160,00 EUR
 • putni troškovi u iznosu od 275,00 EUR
 • dodatni troškovi (putno i zdravstvrno osiguranje itd.) nisu obuhvaćeni ovom stipendijom

 

DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU:

 1. Nominacijsko pismo (popuniti elektronski na engleskom jeziku i poslati u word verziji)
 2. Erasmus+ ugovor o mobilnosti(Mobility Agrement for Teaching / Training - na engleskom jeziku)
 3. CV (isključivo format Europass; na engleskom jeziku)
 4. Scan pasoša

 

ROK ZA PRIJAVE:

Kranji rok za prijavu je 28. 02. 2024. godine.


 

 1. Kompletan tekst Konkursa (.pdf)
 2. Nominacijsko pismo (.docx)
 3. Mobility Agreement for Teaching (.docx)
 4. Mobility Agreement for Training (.docx)

Erasmus+ sporazumi i CEEPUS mreže UNSA-FF