POSEBNE NAPOMENE:

Studenti koji su za isti nivo studija imali dva (2) puta stipendiju Evropske komisije (Erasmus Mundus i/ili Erasmus+), ne mogu u okviru tog istog ciklusa studija ponovo koristiti stipendije, niti se tim studentima može izdati nominacijsko pismo za ove stipendije.

Student se može prijaviti na jedan (1) univerzitet. Ukoliko dobijete informaciju da niste dobili stipendiju za koju ste se prijavili, a bude još otvorenih konkursa, možete se opet prijaviti na samo jedan univerzitet (nije više moguće da se prijavljujete na dva ili više univerziteta istovremeno).

Studenti koji su već koristili stipendiju, a imaju pravo da se prijave opet, pored standardne dokumentacije moraju dostaviti dokaz o priznavanju ostvarenih rezultata iz prethodne mobilnosti.

Akademsko i administrativno osoblje nema ograničenje u korištenju mobilnosti, međutim prednost se daje osoblju koje dosad nije koristilo Erasmus+ mobilnost. Preporučuju se dvije mobilnosti u toku akademske godine za osoblje.

UNIVERZITET U SARAJEVU -

FILOZOFSKI FAKULTET

Broj: 03-13/7

Sarajevo, 18. 01. 2024. godine

 

KONKURS

 

U okviru ERASMUS+ programa (kreditna mobilnost) raspisan je konkurs za nastavno osoblje Univerziteta u Sarajevu - Filozofskog fakulteta za boravak na:

UNIVERZITETU ARTOIS (UNIVERSITÉ d' ARTOIS), ARRAS, FRANCUSKA

ljetnom semestru akademske 2023/2024. godine i/ili zimskom i ljetnom semestru akademske 2024/2025. godine

STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu Artois moguće su mobilnosti u okviru područja:

 • francuski jezik i književnost,
 • španski jezik i književnost i
 • engleski jezik i književnost.

KO SE MOŽE PRIJAVITI:

 • nastavno osoblje (francuskog jezika i književnosti) za mobilnost u svrhu predavanja

(5 radnih dana, 8 sati predavanja) i

 • nastavno osoblje (španskog i engleskog jezika i književnosti) za mobilnost u svrhu obuke
 • (5 radnih dana, 4 sata predavanja uz trening aktivnosti).

 

IZNOS STIPENDIJE (Nastavno osoblje):

 • dnevnica od 160,00 EUR za troškove
 • putni troškovi do iznosa od 275,00 EUR

ROK ZA REALIZACIJU MOBILNOSTI:  

 • rok za realizaciju mobilnosti u ljetnom semestru 2023/2024:

od 11. - 29. 03. 2024. godine;

 • rok za realizaciju mobilnosti u zimskom ili ljetnom semestru akademske 2024/2025:

od oktobra 2024. godine do marta 2025. godine.

 

ROK ZA PRIJAVU:  Konkurs je objavljen 18. 01. 2024. godine i  rok za prijavu je 29. 01. 2024. godine.


 1. Kompletan tekst Konkursa (.pdf)
 2. Nominacijsko pismo (.docx)
 3. Mobility Agreement for Teaching (.docx)
 4. Mobility Agreement for Training (.docx)

 


Erasmus+ sporazumi i CEEPUS mreže UNSA-FF