POSEBNE NAPOMENE:

Studenti koji su za isti nivo studija imali dva (2) puta stipendiju Evropske komisije (Erasmus Mundus i/ili Erasmus+), ne mogu u okviru tog istog ciklusa studija ponovo koristiti stipendije, niti se tim studentima može izdati nominacijsko pismo za ove stipendije.

Student se može prijaviti na jedan (1) univerzitet. Ukoliko dobijete informaciju da niste dobili stipendiju za koju ste se prijavili, a bude još otvorenih konkursa, možete se opet prijaviti na samo jedan univerzitet (nije više moguće da se prijavljujete na dva ili više univerziteta istovremeno).

Studenti koji su već koristili stipendiju, a imaju pravo da se prijave opet, pored standardne dokumentacije moraju dostaviti dokaz o priznavanju ostvarenih rezultata iz prethodne mobilnosti.

Akademsko i administrativno osoblje nema ograničenje u korištenju mobilnosti, međutim prednost se daje osoblju koje dosad nije koristilo Erasmus+ mobilnost. Preporučuju se dvije mobilnosti u toku akademske godine za osoblje.

UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

Broj: 03-13/63

Sarajevo, 25. 03. 2024. godine

 

KONKURS

U okviru ERASMUS+ programa (kreditna mobilnost) raspisan je konkurs Univerziteta u Sarajevu - FILOZOFSKOG FAKULTETA za mobilnost na:

Eötvös Loránd University (ELTE) u Budimpešti, Mađarska

u ljetnom ili zimskom semestru akademske 2024/2025. godine

 

 

STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim Erasmus + ugovorom o realizaciji mobilnosti na  Univerzitetu ELTE u Budimpešti moguće su mobilnosti iz oblasti:

  • HISTORIJA i
  • ARHEOLOGIJA. 

KO SE MOŽE PRIJAVITI:

  • studenti prvog, drugog i trećeg ciklusa studija (2 mjesta x 1 semestar)
  • akademsko osoblje za mobilnost u svrhu predavanja (1 mjesto, 5 radnih dana, 8 sati)

 

 Trajanje mobilnosti za studente III ciklusa studija je 1 mjesec (Short-term doctoral mobility).

 

ROK ZA PRIJAVU:

Rok za prijavu je 12. 04. 2024. godine do 10:00 časova

 


1. Kompletan tekst Konkursa (pdf.)

2. Fact sheet (pdf.)

3. Nominacijsko pismo (docx.)

4. Formu Ugovora o učenju – student (docx.)


Erasmus+ sporazumi i CEEPUS mreže UNSA-FF