Moje ime je Arman Fatić i u zimskom semestru 2018/2019 imao sam priliku posjetiti AAU kao student na razmijeni putem Joint-Study stipendije. U četiri mjeseca razmjene u Klagenfurtu imao sam priliku učiti od niza entuzijastičnih i kreativnih profesora, eksperata u svom području djelovanja, koji su veoma rado dijelili svoja znanja i izrazito skromno i brižno pristupali nama studentima.

Također sam imao priliku upoznati mnoštvo ambicioznih mladih osoba koje svoj studij ne promatraju kao obavezu koju moraju dovršiti kako bi imali dobar posao, nego studij smatraju uvodom u svoj budući posao. AAU je mjesto na kojem studenti pronalaze i preispituju sebe i svoje afinitete, te osim stjecanja znanja iz njima zanimljivih područja, ovi studenti imaju priliku naučiti se raznolikom setu značajnih vrijednosti u poslovnome svijetu. Timski rad, sposobnost argumentiranja, konciznog prezentiranja, praktični rad u struci, samo su neke od značajnih vještina koje je moguće steći na časovima redovne nastave na ovom Univerzitetu.

Bit ću iskren, ovo je mnogo više i mnogo pozitivnije nego što sam inicijalno mislio da me očekuje u sklopu razmjene. Kada sam se prijavljivao na Joint Study konkurs za razmjenu, moj glavni cilj bio je stjecanje aktualnih znanja iz područja društvenih znanosti, koja na žalost ne bi imao priliku čuti na svom matičnom Univerzitetu (razlog tome je nedostatak interesa profesora i studenata kao i sama činjenica da je BiH poprilično mala država s ograničenim financijskim mogućnostima). I već pri samoj prijavi, dočekalo me pozitivno iznenađenje, Matthias Kraft-Kinz Incoming Student Advisor bio je uvijek dostupan za sva moja pitanja i spreman da mi pomogne u procesu apliciranja za stipendiju. Internacionalni ured zaista se potrudio da olakša svaki korak u nepoznato gostujućim studentima, tako da nakon što sam primljen na razmjenu, od njih sam dobio veoma detaljna i precizna uputstva koja su mi pomogla da se adaptiram na moj studij na AAU u veoma kratkom vremenu.

Konkretno govoreći o mom periodu razmjene provedenom u Klagenfurtu, izvorno sam izabrao da slušam šest predmeta, od čega četiri na engleskom jeziku i dva na njemačkom jeziku. Kako moja razina poznavanja njemačkog jezika je poprilično niska (nivo A1-A2) mogao sam pratiti nastavu, ali na žalost ne i sudjelovati u diskusijama na času, bar ne koliko sam želio. Profesori su bili izrazito susretljivi i bilo im je ok da moja participacija u nastavi bude na engleskom. Ipak, kako sam se osobno osjećao blago nelagodno zbog ne poznavanja jezika, te kako nisam želio da se za mene pravi ustupak, na kraju sam se povukao s ove nastave. Zaključio sam da bi u potpunosti mogao iskusiti i uživati u nastavi moje poznavanje njemačkog jezika trebalo je biti barem na razini B1.

Predmeti koje sam slušao i polagao na engleskom jeziku osim zanimljivog sadržaja, često su okupljali multikulturalnu skupinu studenata, s čime se u mom dosadašnjem procesu studija nisam imao priliku susresti. Upravo multikulturalnost studenata donijela je dodatnu dimenziju samom radnom procesu. Kako sam student društvenih znanosti, bilo mi je zanimljivo vidjeti kako različite kulture pristupaju temama kojima smo se bavili na nastavi. Najbolji primjer uspješnog učenja kroz multikulturalnost, za mene je bila nastava na predmetu „Creative Writing“, gdje sam, čitajući radove mojih kolegica i kolega imao priliku sagledati određene pojave iz druge perspektive, otkrivši nove stilove i pristupe pisanju te upoznati se s izrazito zanimljivim narativima.

Kada je u pitanju sama stipendija u iznosu od 2.000€ za četiri mjeseca studija, moram priznati da sam pri prijavi bio izrazito veliki skeptik da će biti dovoljna. Prema proračunima studentskog života u Austriji, moja stipendija je trebala biti dovoljna da pokrije 2/3 troškova. U stvarnosti situacija je mnogo bolja, studenti koji su spremni da sami sebi kuhaju većinu dana u sedmici i studenti koji žele da odu na razmjenu kako bi učili moći će bez problema živjeti na predviđenoj stipendiji. Van toga stipendija će biti sasvim ok da pokrije povremeno koje putovanje i zabavu.  Osobno, meni je bila sasvim dovoljna za dva vikend izleta u obližnju Sloveniju (Maribor i Ljubljana) te za studentski pohod 5 gradova za 5 dana (Venecija, Pariz, Amsterdam, Krakow, Beč).

Mada mi je glavni cilj razmjene bio, kako sam već naveo, stjecanje aktualnih znanja iz područja društvenih znanosti, na kraju sam mnogo više stekao ovom razmjenom. Stekao sam niz novih prijateljica i prijatelja iz zanimljivih zemalja kao što su Kina, Turska i Čile, otkrio sam nove načine učenja i rada sa studentima, dobio priliku putovati i vidjeti nekolicinu značajnih europskih gradova i naposljetku, ono najbitnije kroz cijeli taj proces koji je trajao 120 dana imao sam priliku da razvijem sebe u mnogim novim aspektima. U tom periodu otkrio sam da posjedujem ljubav prema kuhanju, da sam zainteresiran za trčanje (imam želju tijekom 2019. godine istrčati svoj prvi polumaraton) i najznačajnije , naučio sam cijeniti raznolikost koju nosi kako svaka kultura tako i svaka individua.