PITANJA, LISTA PROPISA I LITERATURE IZ OBLASTI IZ KOJIH ĆE KANDIDATI POLAGATI PISMENI I USMENI ISPIT ZA RADNO MJESTO SAMOSTALNI REFERENT U UREDU DEKANA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU – FILOZOFSKOM FAKULTETU

 

Sa kandidatima koji budu ispunjavali posebne uslove, obavit će se pismeni i usmeni ispit. Provjera znanja kandidata prijavljenih na javni konkurs, izvršit će se iz sljedećih ispitnih oblasti:

 

Propisi FBiH: 

  1. Uredba o kancelarijskom poslovanju, organa uprave i službi za upravu FBiH („Službene novine“ FBiH, broj:20/98.)

https://mkipgo.ks.gov.ba/sites/mkipgo.ks.gov.ba/files/2022-05/uredba_o_kancel.poslovanju_fbih.pdf

  1. Pravilnik o kancelarijskom poslovanju („Službene novine“, FBiH broj:96/19.)

https://mup.ks.gov.ba/sites/mup.ks.gov.ba/files/pravilnik_o_kancelar._poslovanju_u_fbih.pdf

 

Propisi Kantona Sarajevo:

  1. Zakon o arhivskoj djelatnosti Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 50/16.)

https://mz.ks.gov.ba/sites/mz.ks.gov.ba/files/arhiva_zakonbroj50.pdf.pdf

 

Propisi Univerziteta u Sarajevu – Filozofskog fakulteta:

  1. Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, broj: 02-01/168 od 30. 5. 2017. godine

https://ff.unsa.ba/files/trajno/propisi/ffunsa/Pravilnik-o-kancelarijskom-i-arhivskom-poslovanju-FFUNSA-v2.pdf

  1. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

https://ff.unsa.ba/index.php/bs/propisi-fakulteta/11974-pravilnik-o-unutrasnjoj-organizaciji-i-sistematizaciji-radnih-mjesta-na-filozofskom-fakultetu-univerziteta-u-sarajevu