Na osnovu odlukâ Vijeća Fakulteta, broj: 02-01/172 i 02-01/173 od 12. 4. 2022. godine, 02-01/201 i 02-01/209 od 28. 4. 2022. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o saglasnosti na raspisivanje konkursa, broj: 01-7-56/22 od 25. 5. 2022. godine,

UNIVERZITET U SARAJEVU - FILOZOFSKI FAKULTET

OBJAVLJUJE

K O N K U R S

za izbor

  1. REDOVNI PROFESOR za PODRUČJE (OBLAST): DRUŠTVENE NAUKE, POLJE: PSIHOLOGIJA, GRANA: OPĆA PSIHOLOGIJA (predmet: Uvod u psihologiju), BIOLOŠKA PSIHOLOGIJA (predmeti: Biološka psihologija 1 i 2, Neuropsihologija, IP Psihofiziologija spavanja) na Odsjeku za psihologiju

1 izvršilac, puno radno vrijeme

  1. VANREDNI PROFESOR za PODRUČJE (OBLAST): DRUŠTVENE NAUKE, POLJE: PSIHOLOGIJA, GRANA: RAZVOJNA PSIHOLOGIJA (predmeti: Uvod u razvojnu psihologiju, Psihologija djetinjstva i adolescencije, Psihologija odrasle dobi i starenja, Razvojna psihologija 1 i 2, IP Psihologija roditeljstva, IP Udomiteljstvo: skrb o djeci izvan vlastite obitelji/IP Psihologija hraniteljstva, IP Primijenjena razvojna psihologija), ZAJEDNIČKI PREDMET: Razvojna psihologija/IP Razvojna psihologija, na Odsjeku za psihologiju

      1 izvršilac, puno radno vrijeme

  1. VANREDNI PROFESOR za PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: JEZICI I KNJIŽEVNOST (FILOLOGIJA), GRANA: SLAVISTIKA, RUSISTIKA, Ruski jezik i književnost, lingvistika (predmet: Leksikologija i leksikografija, Frazeologija), SLAVISTIKA, Rusistika, Ruski jezik, Savremeni ruski jezik (predmeti: Ruski jezik 4 (Morfologija – II. dio), Ruski jezik 8 (Leksička semantika), Ruski jezik 9 (Kontrastivna analiza), Ruski jezik), Rusistika, Ruski jezik, prevođenje (predmet: Uvod u prevođenje), OPĆI PREDMET/I: (predmeti: Ruski jezik 1 i 2) na Odsjeku za slavenske jezike i književnosti

1 izvršilac, puno radno vrijeme

  1. DOCENT za PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE; POLJE: JEZICI I KNJIŽEVNOST (FILOLOGIJA); GRANA: ORIJENTALNA I OSTALE FILOLOGIJE; TURKOLOGIJA (predmeti: Uvod u tursku književnost 1 i 2/IP Uvod u tursku književnost 1 i 2, Uvod u klasičnu osmansku književnost, Klasična osmanska književnost, Postklasična osmanska književnost, Moderna turska književnost 1 i 2, Islamska paleografija/Osmanska diplomatika 1, Osmanska diplomatika/Osmanska diplomatika 2) na Odsjeku za orijentalnu filologiju

1 izvršilac, puno radno vrijeme

I

 UJEDNO

Na osnovu Odluke Vijeća Fakulteta, broj: 02-01/183 od 12. 4. 2022. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o saglasnosti na raspisivanje konkursa, broj: 01-7-56/22 od 25. 5. 2022. godine,

OBJAVLJUJE

PONOVNI KONKURS

  1. DOCENT za PODRUČJE (OBLAST): DRUŠTVENE NAUKE, POLJE: ETNOLOGIJA, GRANA: OPĆA ETNOLOGIJA (predmeti: Uvod u etnologiju, Uvod u etnokoreologiju, Uvod u mitologiju, Uvod u folkloristiku, Uvod u etnomuzikologiju, Očuvanje kulturnog naslijeđa, Etnologija i turizam/IP Etnologija i turizam, Etnološka muzeologija, IP: Tradicijska medicina), OPĆA ETNOLOGIJA/ANTROPOLOGIJA (predmet: Uvod u etnografije izvanevropskih kultura), NACIONALNA ETNOLOGIJA/ANTROPOLOGIJA (predmeti: Etnologija u BiH do 1945. godine, Etnologija u BiH od 1945. godine do danas, Antropologija usmene književnosti, Etnologija savremenog bosanskohercegovačkog društva), na Odsjeku za sociologiju

1 izvršilac, puno radno vrijeme

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa traženom dokumentacijom dostavljaju se isključivo putem pošte sa naznakom.

„PRIJAVA NA KONKURS“ na adresu: Univerzitet u Sarajevu - Filozofski fakultet, Franje Račkog br. 1, 71000 Sarajevo.

Bliže informacije mogu se dobiti na telefon 033/253-202 ili putem e-maila: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


Kompletan tekst konkursa i prijavu na konkurs možete preuzeti iz priloga ispod:

Konkurs i prijava na konkurs

Statut Univerziteta u Sarajevu, broj:01-1093-3-1/18 od 28.11.2018. godine