Na osnovu Odluke Vijeća Fakulteta, broj: 02-01/198 od 28. 4. 2022. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o saglasnosti na raspisivanje konkursa, broj: 01-7-56/22 od 25. 5. 2022. godine,

UNIVERZITET U SARAJEVU - FILOZOFSKI FAKULTET

OBJAVLJUJE

K O N K U R S

za izbor

  1. VANREDNI PROFESOR za PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: HISTORIJA UMJETNOSTI, GRANE: ISLAMSKA UMJETNOST (predmeti: Islamska umjetnost I i II), UMJETNOST OSMANSKODOBNE BOSNE/UMJETNOST BOSNE I HERCEGOVINE U OSMANSKOM PERIODU (predmeti: Umjetnost Bosne i Hercegovine u osmanskom periodu, Arhitektura i urbanizam Bosne i Hercegovine u osmanskom periodu/IP Arhitektura i urbanizam Bosne i Hercegovine u osmanskom periodu, Kiparstvo i Artes minores na tlu BiH od 15. stoljeća do 1878. godine/IP Kiparstvo i Artes minores na tlu BiH od 15. stoljeća do 1878. godine, Kiparstvo i umjetničko zanatstvo Bosne i Hercegovine u osmanskom periodu/IP Kiparstvo i umjetničko zanatstvo Bosne i Hercegovine u osmanskom periodu, Slikarstvo i kaligrafija Bosne i Hercegovine u osmanskom periodu/IP Slikarstvo i kaligrafija Bosne i Hercegovine u osmanskom periodu), UMJETNOST ANTIKE I SREDNJEG VIJEKA (predmeti: IP Rađanje grada: Rani urbanizam Sarajeva), na Odsjeku za historiju, Katedra za historiju umjetnost

1 izvršilac, puno radno vrijeme

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa traženom dokumentacijom dostavljaju se isključivo putem pošte sa naznakom.

„PRIJAVA NA KONKURS“ na adresu: Univerzitet u Sarajevu - Filozofski fakultet, Franje Račkog br. 1, 71000 Sarajevo.

Bliže informacije mogu se dobiti na telefon 033/253-202 ili putem e-maila: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


Kompletan tekst konkursa i prijavu na konkurs možete preuzeti iz priloga ispod:

Konkurs i prijava na konkurs

Statut Univerziteta u Sarajevu, broj:01-1093-3-1/18 od 28.11.2018. godine