Na osnovu odlukâ Vijeća Fakulteta, broj: 02-01/452 i 02-01/453 od 19. 10. 2022. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o saglasnosti na raspisivanje konkursa, broj: 01-19-58/22 od 30. 11. 2022. godine

UNIVERZITET U SARAJEVU - FILOZOFSKI FAKULTET

OBJAVLJUJE

K O N K U R S

za izbor

  1. DOCENT za PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: NAUKA O KNJIŽEVNOSTI (FILOLOGIJA, (TEORIJA I HISTORIJA KNJIŽEVNOSTI), GRANA: KOMPARATIVNA KNJIŽEVNOST (predmeti: Opća povijest književnosti 1: antički period, Opća povijest književnosti 4: evropska drama od renesanse do romantizma, IP: Poetika dramske književnosti, IP Historijska poetika proznih žanrova) na Odsjeku za komparativnu književnost i informacijske nauke

1 izvršilac, puno radno vrijeme

  1. DOCENT za PODRUČJE (OBLAST): DRUŠTVENE NAUKE, POLJE: INFORMACIJSKE NAUKE, GRANA: BIBLIOTEKARSTVO (predmeti: Bibliografska kontrola I, Uvod u klasifikaciju, Izgradnja i upravljanje zbirkama u informacijskim ustanovama, Obrada dokumenata u baštinskim ustanovama, Baze podataka i Organizacija znanja) na Odsjeku za komparativnu književnost i informacijske nauke

1 izvršilac, puno radno vrijeme

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa traženom dokumentacijom dostavljaju se isključivo putem pošte sa naznakom.

„PRIJAVA NA KONKURS“ na adresu: Univerzitet u Sarajevu - Filozofski fakultet, Franje Račkog br. 1, 71000 Sarajevo.

Bliže informacije mogu se dobiti na telefon 033/253-202 ili putem e-maila: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


Kompletan tekst konkursa i prijavu na konkurs možete preuzeti iz priloga ispod:

Konkurs i prijava na konkurs

Statut Univerziteta u Sarajevu, broj:01-1093-3-1/18 od 28.11.2018. godine