Na osnovu Odluke Vijeća Fakulteta, broj: 02-01/486 od 11. 11. 2022. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o saglasnosti na raspisivanje konkursa, broj: 01-19-58/22 od 30. 11. 2022. godine

UNIVERZITET U SARAJEVU - FILOZOFSKI FAKULTET

OBJAVLJUJE

K O N K U R S

za izbor

  1. ISTO ZVANJE VIŠI ASISTENT za PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: JEZICI I KNJIŽEVNOST FILOLOGIJA), GRANA: ANGLISTIKA: Književnosti na engleskom jeziku, engleska književnost (predmeti: Uvod u studij književnosti, Engleska književnost do 7500., Engleska renesansna književnost, Engleski roman 18. i 19. stoljeća) ANGLISTIKA: Književnosti na engleskom jeziku, kulturološke studije (predmeti: Društvena i kulturna historija SAD-a do 1865., Društvena i kulturna historija SAD-a nakon 1865.) na Odsjeku za anglistiku

1 izvršilac, puno radno vrijeme

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa traženom dokumentacijom dostavljaju se isključivo putem pošte sa naznakom.

„PRIJAVA NA KONKURS“ na adresu: Univerzitet u Sarajevu - Filozofski fakultet, Franje Račkog br. 1, 71000 Sarajevo.

Bliže informacije mogu se dobiti na telefon 033/253-202 ili putem e-maila: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


Kompletan tekst konkursa i prijavu na konkurs možete preuzeti iz priloga ispod:

Konkurs i prijava na konkurs

Statut Univerziteta u Sarajevu, broj:01-1093-3-1/18 od 28.11.2018. godine