Na osnovu Odluke Vijeća Fakulteta, broj: 02-01/22 od 9. 1. 2023. godine, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o saglasnosti na raspisivanje konkursa, broj: 01-2-25/23 od 25. 1. 2023. godine, člana 121., a u skladu sa članom 176. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 36/22.),  

UNIVERZITET U SARAJEVU - FILOZOFSKI FAKULTET

OBJAVLJUJE

K O N K U R S

za izbor

  1. DOCENT za PODRUČJE (OBLAST): DRUŠTVENE NAUKE, POLJE: ODGOJNE NAUKE, GRANA: POVIJEST PEDAGOGIJE (predmeti: Opća povijest pedagogije i školstva, Povijest pedagogije i školstva BiH, IP Pedagogija i školstvo u bosanskohercegovačkoj periodici), POSEBNE PEDAGOGIJE (predmeti: Metodika odgojnog rada, Pedagoški savjetodavni rad), OPĆA PEDAGOGIJA (predmeti: Opća pedagogija, IP Pedagoška antropologija), ZAJEDNIČKI PREDMETI: (Pedagogija 1 i 2, Temeljna nastavna umijeća, Komunikacija u nastavi) na Odsjeku za pedagogiju

1 izvršilac, puno radno vrijeme

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa traženom dokumentacijom dostavljaju se isključivo putem pošte sa naznakom.

„PRIJAVA NA KONKURS“ na adresu: Univerzitet u Sarajevu - Filozofski fakultet, Franje Račkog br. 1, 71000 Sarajevo.

Bliže informacije mogu se dobiti na telefon 033/253-111, 253-202 ili putem e-maila: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


PRILOZI:

Konkurs i prijava na konkurs

Zakon o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj: 36/22)

Zakon o visokom obrazovanju Kantona Sarajevu ("Sl. novine Kantona Sarajevo", broj 33/17)

Statut Univerziteta u Sarajevu, broj:01-1093-3-1/18 od 28.11.2018. godine