Na osnovu prijedlogâ odlukâ Vijeća Fakulteta, broj: 02-01/55 i 02-01/58 od  6. 2. 2023. godine, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o saglasnosti na raspisivanje konkursa, broj: 01-5-69/23 od 22. 2. 2023. godine, člana 121., a u skladu sa članom 176. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 36/22.),  

UNIVERZITET U SARAJEVU - FILOZOFSKI FAKULTET

OBJAVLJUJE

K O N K U R S

za izbor

  1. REDOVNI PROFESOR za PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: NAUKA O KNJIŽEVNOSTI (FILOLOGIJA), (TEORIJA I HISTORIJA KNJIŽEVNOSTI), GRANA:KOMPARATIVNA KNJIŽEVNOST (predmeti: Opća povijest književnosti 5.2: drama modernizma, Osnovi dramaturgije 1, IP Osnovi dramaturgije 1 i 2, Književnost i teatar, Dramaturgija, IP Dramaturgija, Književnost, scenario, film) na Odsjeku za komparativnu književnost i informacijske nauke

 1 izvršilac, puno radno vrijeme

 

  1. VANREDNI PROFESOR za PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: NAUKA O JEZIKU I KNJIŽEVNOSTI (FILOLOGIJA) (TEORIJA I HISTORIJA KNJIŽEVNOSTI), GRANA:HRVATSKA KNJIŽEVNOST (predmeti: Starija hrvatska književnost, Hrvatska književnost 19. stoljeća i Poetički fenomeni hrvatske književnosti do 20. stoljeća), KNJIŽEVNOSTI NARODA BOSNE I HERCEGOVINE (predmeti: IP Moderna i modernizam u književnostima Bosne i Hercegovine, IP Umijeće interpretacije romana 1, IP Umijeće interpretacije poezije 1, IP Umijeće interpretacije poezije 2) na Odsjeku za književnosti naroda Bosne i Hercegovine

1 izvršilac, puno radno vrijeme

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa traženom dokumentacijom dostavljaju se isključivo putem pošte sa naznakom.

„PRIJAVA NA KONKURS“ na adresu: Univerzitet u Sarajevu - Filozofski fakultet, Franje Račkog br. 1, 71000 Sarajevo.

Bliže informacije mogu se dobiti na telefon 033/253-111, 253-240 ili putem e-maila: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


 

PRILOZI:

Konkurs i prijava na konkurs

Zakon o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj: 36/22)

Zakon o visokom obrazovanju Kantona Sarajevu ("Sl. novine Kantona Sarajevo", broj 33/17)

Statut Univerziteta u Sarajevu, broj:01-1093-3-1/18 od 28.11.2018. godine