Na osnovu člana 121. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 36/22.), članovima 233. i 234. Statuta Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-14-35-1/23 od 26. 7. 2023. godine, a u skladu sa odlukom Vijeća Fakulteta o usvajanju Dinamičkog plana potreba za raspisivanje konkursa za izbor u akademska zvanja 2023/2024., broj: 02-01/332 od 22. 9. 2023. godine, Dinamičkim planom potreba za raspisivanje konkursa za izbor u akademska zvanja 2023/2024., broj: 02-01/332-1 od 22. 9. 2023. godine (Tabela 3, pozicija broj 27.), Odlukom Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu, broj: 02-36-13/23 od 10. 10. 2023. godine, Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-17-214/23 od 26. 10. 2023. godine, Odlukom Vijeća Fakulteta o usvajanju usklađenog Dinamičkog plana potreba za raspisivanje konkursa za izbor u akademska zvanja 2023/2024., broj: 02-01/472 od 4. 12. 2023. godine, Usklađenim Dinamičkim planom potreba za raspisivanje konkursa za izbor u akademska zvanja 2023/2024., broj: 02-01/472-1 od 4. 12. 2023. godine (Tabela 1, pozicija broj 27), Mišljenjem Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu, broj: 02-46-24/23 od 19. 12. 2023. godine, Odluke Vijeća Fakulteta, broj: 02-01/176 od 25. 4. 2024. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o davanju saglasnosti na raspisivanje konkursa, broj:01-9-126/24 od 29. 5. 2024. godine (djelovodni broj Fakulteta:  02-01/251  od 7. 6. 2024. godine)

 

UNIVERZITET U SARAJEVU - FILOZOFSKI FAKULTET

OBJAVLJUJE

K O N K U R S

za izbor u saradničko zvanje

 

  1. VIŠI ASISTENT za PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: JEZICI I KNJIŽEVNOST
    (FILOLOGIJA), GRANA: ROMANISTIKA: Francuska književnost (predmeti: Pregled francuske književnosti I i II, Francuska književnost prosvjetiteljstva, IP Književnost i revolt, Francuska poslijeratna književnost, Francuska poezija XX vijeka, Francusko avangardno pozorište, Francuska književnost XIX vijeka, IP Rađanje modernog romana, Savremena francuska književnost, Frankofona književnost, Francuska teorija i
    kritika), ROMANISTIKA: Kulturologija (predmeti: Francuska civilizacija I i II), na Odsjeku za romanistiku Univerziteta u Sarajevu – Filozofskog fakulteta.

1 izvršilac na određeno vrijeme, puno radno vrijeme

 

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa traženom dokumentacijom dostavljaju se isključivo putem pošte sa naznakom.

„PRIJAVA NA KONKURS (NAVESTI POZICIJU NA KOJU SE KANDIDAT PRIJAVLJUJE)“ na adresu: Univerzitet u Sarajevu - Filozofski fakultet, Franje Račkog br. 1, 71000 Sarajevo.

Bliže informacije mogu se dobiti na telefon 033/253-111, 253-240 ili putem e-maila: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


 

Konkurs i prijava na konkurs

Zakon o visokom obrazovanju Kantona Sarajevu ("Sl. novine Kantona Sarajevo", broj 36/22)

Statut Univerziteta u Sarajevu