Ambasador Republike Slovenije u Bosni i Hercegovini Damijan Sedar odazvao se pozivu u službenu posjetu Univerzitetu u Sarajevu - Filozofskom fakultetu i lektoratu za slovenski jezik na Filozofskom fakultetu. Ugostili su ga prodekan za naučnoistraživački rad, međunarodnu akademsku saradnju i izdavaštvo prof. dr. Amir Duranović, prof. dr. Adijata Ibrišimović Šabić u ime Odsjeka za slavenske jezike i književnosti, kao i lektor slovenskog jezika mr. Pavel Ocepek.

Klikom na sliku otvarate galeriju

Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, već sedmu godinu zaredom, djeluje Lektorat za slovenski jezik u okviru Odsjeka za slavenske jezike i književnosti. Prisutni su ambasadoru predstavili rad Fakulteta, Odsjeka za slavenske jezike i književnosti kao i rad lektorata, te ga upoznali sa prethodnim radom i uvjetima rada. Govorilo se također i o studentima na lektoratu jer svake godine slovenski jezik uči značajn broj studenata, ove godine ih je 81. Sagovornici su bili mišljenja da je ta vrsta akademske saradnje nužna i potrebna da otvori vrata ne samo jeziku već i međuinstitucionalnoj razmjeni, kulturnim kontaktima i, prije svega, dodatnom razvoju danas tako važne naučne misli.

Posjeta i razgovor su protekli u prijateljskom i kolegijalnom duhu što potvrđuje spoznaju da rad lektorata nije važan samo za akademsku sredinu već i da pozitivno utiče na bilateralne odnose između Bosne i Hercegovine i Slovenije. Kako se radilo o nastupnoj posjeti, iskazana je obostrana želja i interes za nastavak komunikacije i saradnju u narednom periodu.