PROMOCIJA „RADOVA FILOZOFSKOG FAKULTETA“, KNJIGA XXV

U utorak, 9. maja 2023. godine, na Univerzitetu u Sarajevu – Filozofskom fakultetu upriličena je promocija novog, jubilarnog broja Radova Filozofskog fakulteta (knjiga XXV), u čijoj su realizaciji učestvovali članovi i članice privremene Redakcije u sastavu: glavna urednica Emina Dedić Bukvić, urednici Munir Drkić i Adijata Ibrišimović-Šabić, članice i članovi Redakcije: Edina Murtić, Halid Bulić, Mirza Mejdanija, Nadina Grebović-Lendo, Sandra Bjelan, Sanela Mešić te sekretar Redakcije Nihada Bećirović, uz doprinos koji su dali i inostrani članovi Redakcije: Edvard Protner (Maribor, Slovenija), Hrvoje Jurić (Zagreb, Hrvatska), Mirjana Marinković (Beograd, Srbija) i Nikolina Palašić (Rijeka, Hrvatska).

Na samom početku prisutnim kolegama i kolegicama te studentima i studenticama obratio se dekan Univerziteta u Sarajevu – Filozofskog fakulteta, prof. dr. Kenan Šljivo, izrazivši zadovoljstvo činjenicom da kontinuirani napor koji ulaže Redakcija Radova Filozofskog fakulteta u proces indeksiranja časopisa daje vidljive rezultate, istakavši posebno zasluge Redakcije koja je započela ovaj proces 2017/2018. godine, na čelu sa glavnom urednicom prof. dr. Amelom Šehović i šeficom Biblioteke Filozofskog fakulteta mr. sc. Nadinom Grebović-Lendo.

Prilozi objavljeni u XXV izdanju Radova potvrdili su raznolikost naučnih disciplina i oblasti iz područja humanističkih i društvenih nauka, ali i raznovrsnost i bogatstvo tema. Pof. dr. Munir Drkić, urednik i promotor novog broja predstavio je četrnaest članaka prvog dijela časopisa, koji tretiraju različite teme iz oblasti lingvistike, metodike nastave stranih jezika, nauke o književnosti, filozofije, pedagogije, psihologije i komunikologije. Od toga, osam radova objavljeno je na bosanskom, tri na engleskom, dva na njemačkom i jedan na italijanskom jeziku.

 

Klikom na sliku otvarate galeriju

 

Prof. dr. Adijata Ibrišimović-Šabić, istakavši posebnosti jubilarnog XXV izdanja Radova, predstavila je drugi dio časopisa – Temat o Fjodoru Mihajloviču Dostojevskom – koji sadrži sedam priloga posvećenih stilu, poetici i recepciji stvaralaštva ruskog i svjetskog klasika. Prilozi iz Temata su rezultat naučno-kulturnog projekta održanog u decembru 2021. godine  i predstavljaju  dopunjene i zaokružene završne verzije izlaganja sa naučnog okruglog stola Život, djelo i odjeci stvaralaštva F. M. Dostojevskog, upriličenog povodom 200 godina od rođenja i 140 godina od smrti Fjodora Mihajloviča. Prof. dr. Ibrišimović-Šabić kratko se osvrnula na najvažnije teme, motive, kao i ona najteža i najkrupnija pitanja koja Dostojevski pokreće u svojim djelima, a koja i danas izazivaju pažnju i diskusije širom svijeta, naglasivši da je Dostojevski jedan od onih pisaca koji su svojom umjetnošću estetski propitivali stvarnost koja ih je okružavala, nastojeći iz vremenitosti vlastitog trenutka skrenuti pažnju na pitanja „iz vječnosti“.

Šefica Biblioteke Univerziteta u Sarajevu – Filozofskog fakulteta mr. sc. Nadina Grebović-Lendo predstavila je proces indeksacije časopisa i informirala prisutne o uspješno provedenoj indeksaciji u novim bazama podataka. Od 2016. godine Radovi Filozofskog fakulteta su referirani u Central and Eastern European Online Library (CEEOL), indeksirani su u Central & Eastern European Academic Source (EBSCO), a od ovog broja uvršteni su i u The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIHplus), čime je olakšan pristup istraživačkim časopisima objavljenim na svim evropskim jezicima te, što je posebno važno, ostvaren preduvjet za poboljšanje prepoznatljivosti i šire vidljivosti naučnoistraživačke djelatnosti saradnika i saradnica Filozofskog fakulteta u oblasti humanističkih i društvenih nauka. 0Časopis je postao dijelom otvorenog pristupa što je također važno za naučne časopise koji se publikuju na univerzitetima. Mr. sc. Nadina Grebović-Lendo je na kraju svog obraćanja istakla da će se i dalje nastaviti aktivnosti indeksiranja časopisa (DOAJ, Scopus, LOCSS), uz izražavanje nade da će do promocije narednog broja Radova biti realizirane i predstavljene neke od planiranih aktivnosti.

Na kraju promocije izražena je zahvalnost autorima i autoricama priloga, glavnoj urednici, prof. dr. Emini Dedić Bukvić, Uredništvu, Redakciji Radova Filozofskog fakulteta, Dekanatu Univerziteta u Sarajevu – Filozofskom fakultetu na čelu sa dekanom prof. dr. Kenanom Šljivom, Biblioteci FFUNSA i šefici Biblioteke mr. sc. Nadini Grebović-Lendo te stručnim službama Fakulteta, sekretaru Redakcije i moderatorici promocije Nihadi Bećirović, lektorima, kao i pojedincima, bez čije podrške i pomoći ne bi bilo novog izdanja, jer časopis je zaživio, rastao i opstao zahvaljujući isključivo timskom radu i zajedničkim naporima u cilju osiguranja kontinuiteta i stalnog unapređenja kvaliteta Radova Filozofskog fakulteta, kako bi svako naredno izdanje donosilo što više korisnih i zanimljivih sadržaja, novih i značajnih istraživanja.

 

Uredništvo