Katedra za historiju umjetnosti, osnovana 2002. godine pri Odsjeku za historiju, ubraja se među najmlađe na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Ideja o osnivanju studija historije umjetnosti inicirana je 2000/2001. godine od strane Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu (prof. dr. Ibrahim Krzović, prof. dr. Sadudin Musabegović) i Filozofskog fakulteta (prof. dr. Enver Imamović). Potreba za osnivanjem studija historije umjetnosti osjećala se u Bosni i Hercegovini još od ranije, da bi se posebno aktualizirala nakon agresije na Bosnu i Hercegovinu kada je devastiran i otuđen veliki broj umjetničkih djela i artefakata, koji nisu samo svjedočili o tradiciji bosanskohercegovačke kulture i umjetnosti, već i o autentičnom susretu religija i kultura Istoka i Zapada. Studij je organiziran na način da se studenti upoznaju s tradicionalnim metodama historije umjetnosti (formalna i stilistička analiza, konvencionalna ikonografija..) kao i s promjenama u samoj naučnoj disciplini koje su se desile u zadnjih trideset godina pod uticajem kritičke teorije, društvene historije, kulturoloških i rodnih studija... Samim tim formirani studij danas počiva na savremenim metodama historije i teorije umjetnosti, što podrazumijeva i multidisciplinarni pristup interpretaciji umjetničkog djela. Historijski i teorijski pristup umjetnosti, upotpunjava se i znanjima iz oblasti muzejske prakse i drugim naučnim oblastima iz domena zaštite kulturno-historijskog naslijeđa.

U inicijalnoj organizaciji studija učestvovali su prof. dr. Ibrahim Krzović, redovni profesor historije umjetnosti na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, koji je u periodu 2002-2007. godine obnašao funkciju šefa Katedre i Asja Mandić, tada viši asistent i sekretar novoosnovane Katedre. Razvoju nastavno-naučnog procesa posebno su doprinijeli nastavnici, kako Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, tako i nastavnici sa drugih fakulteta i univerziteta u zemlji i inozemstvu: prof. dr. Ibrahim Krzović, prof. dr. Sadudin Musabegović, prof. dr. Enver Imamović, prof. dr. Sulejman Bosto, prof. dr. Fehim Hadžimuhamedović, prof. dr. Vesna Mušeta Ašćerić, prof. dr. Vjekoslava Sanković Simčić, prof. dr. Ćazim Hadžimejlić, prof. dr. Amir Pašić, prof. dr. Ljiljana Ševo, prof. dr. Tomislav Šola, prof. dr. Sanja Cvetnić, prof. dr. Ljiljana Kolešnik, prof. dr. Ivana Prijatelj Pavičić. Doprinos razvoju Katedre doprinijeli su njeni nekadašnji članovi nastavnik prof. dr. sc. Mirza Hasan Ćeman i viša asistentica Andrea Baotić-Rustanbegović, MA (danas dr. sc.).

Na Katedri za historiju umjetnosti do sada su odbranjene 2 doktorske disertacije: Moderno i postmoderno u bosanskohercegovačkoj grafici šezdesetih i sedamdesetih godina dvadesetog stoljeća (Aida Abadžić Hodžić) i Problem recepcije savremene umjetnosti: uloga i značaj programskog djelovanja muzeja savremene umjetnosti (Asja Mandić).

Od 2002. do 2010. godine na Katedri za historiju umjetnosti odbranjeno je 25 diplomskih i 17 dodiplomiskih radova. 

Na Katedri za historiju umjetnosti trenutno su zaposlena četiri nastavnika, prof. dr. Aida Abadžić Hodžić, prof. dr. Asja Mandić, prof. dr. Senadin  Musabegović, doc. dr. sc. Haris Dervišević – koji je ujedno rukovoditelj Katedre, i jedna asistentica Andrea Mekić, MA.