Prvi studij sociologije u Bosni i Hercegovini započinje sa osnivanjem Katedre za filozofiju 1956. godine. Odsjek je prvobitno djelovao kao Odsjek za filozofiju i sociologiju da bi se 2010. godine Odsjek za sociologiju osamostalio. Prvi nastavnici na Odsjeku (od 1956.) bili su profesori Ante Fiamengo, Andrija Krešić, Ivan Focht i Šefkija Žuljević, a nekoliko godina kasnije, Odsjek je kadrovski ojačan novim nastavnicima i saradnicima: Vanja Sutlić, Muhamed Filipović, Abdulah Šarčević, Ante Pažanin i Olga Kozomara.

Na Odsjeku se, od 2010. godine, ostvaruje studij temeljnih socioloških disciplina i recentnih pitanja relevantnih za savremenost. U tom smislu, na Odsjeku za sociologiju se kontinuirano proučavaju discipline koje potpadaju pod oblast društvenih i političkih teorija, a korespondiraju sa srodnim studijima sociologije u akademskim zajednicama u svijetu. Odsjek periodično organizuje regionalne i međunarodne konferencije iz oblasti društvenih nauka čime se legitimira u međunarodnom akademskom prostoru.U pogledu naučnih istraživanja, na Odsjeku su odbranjene doktorske disertacije koje kritički tematiziraju najznačajnija imena i probleme klasične i savremene sociologije, a tiču se kritike zapadnoevropske slike društva, savremenih teorijskih i empirijskih problema, teorijske i historijske sociologije (Opća sociologija, Historija društvenih i političkih teorija), Posebnih sociologija (Sociologija kulture,sociologija religije, sociologija naselja, sociologija komunikacije, socijalna ekologija, socijalna antropologija, sociologija porodice, sociologija elita itd),  Sociologije znanja i znanosti, Sistemske sociologije (Sociologija politike, Industrijska sociologija). Na Odsjeku je odbranjeno više magistarskih radnji i doktorskih disertacija. Danas se studij sociologije organizira u tri ciklusa studija (dodiplomski, diplomski i doktorski studij). Od 2017/2018 akademske godine osnovana je i nova studijska grupa Sociologija i etnologija, kao tip multidisciplinarnog studija, kroz koji se ostvaruje međuodsječka saradnja, te predstavlja prvi studij etnologije u Bosni i Hercegovini.

Danas su na Odsjeku za sociologiju redovno uposleni: prof. dr Salih Fočo, redovni profesor, prof. dr Ivo Komšić, profesor emeritus, doc. dr Vedad Muharemović, doc. dr Adnan Fočo, dr. Jelena Gaković, viši asistent i Tomislav Tadić, MA, asistent. Odsjek za sociologiju doprinosi kulturnom, političkom i javnom životu Bosne i Hercegovine činjenicom da su njegovi članovi aktivno uključeni u sve društvene procese koji se odvijaju u državi obnašajući najviše političke i javne funkcije (Prof. dr Ivo Komšić bio je član predsjedništva BIH, predsjedavajući Doma Naroda FBIH i gradonačelnik Grada Sarajeva, dekan Filozofskog fakulteta); Prof.dr. Salih Fočo (dekan Filozofskog fakulteta u dva mandata, kao i prorektor Univerziteta u Sarajevu). Također, na Odsjeku za sociologiju angažiran je određen broj vanjskih saradnika u nastavničkim zvanjima.

Studij se realizira u sljedećim studijskim kombinacijama:

  • sociologija kao jednopredmetni studij
  • kombinirani studij sociologije i druge studijske grupe (historija umjetnosti i sociologija, sociologija i pedagogija, filozofija i sociologija, etc.)
  • sociologija i etnologija.

Studij sociologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu prvi je studij iz oblasti društvenih nauka takvog tipa u Bosni i Hercegovini organiziran nakon Drugog svjetskog rata. Odsjek za filozofiju i sociologiju, te Katedra za sociologiju je stoga kroz pripremu stručnog kadra neposredno zaslužan i za osnivanje drugih srodnih studijskih grupa na Univerzitetu u Sarajevu i univerzitetima u Bosni i Hercegovini, te se s pravom može smatrati njihovim začetnikom.