Први студиј социологије у Босни и Херцеговини започиње са оснивањем Катедре за филозофију 1956. године. Одсјек је првобитно дјеловао као Одсјек за филозофију и социологију да би се 2010. године Одсјек за социологију осамосталио. Први наставници на Одсјеку (од 1956.) били су професори Анте Фиаменго, Андрија Крешић, Иван Фоцхт и Шефкија Жуљевић, а неколико година касније, Одсјек је кадровски ојачан новим наставницима и сарадницима: Вања Сутлић, Мухамед Филиповић, Абдулах Шарчевић, Анте Пажанин и Олга Козомара.

На Одсјеку се, од 2010. године, остварује студиј темељних социолошких дисциплина и рецентних питања релевантних за савременост. У том смислу, на Одсјеку за социологију се континуирано проучавају дисциплине које потпадају под област друштвених и политичких теорија, а кореспондирају са сродним студијима социологије у академским заједницама у свијету. Одсјек периодично организује регионалне и међународне конференције из области друштвених наука чиме се легитимира у међународном академском простору.У погледу научних истраживања, на Одсјеку су одбрањене докторске дисертације које критички тематизирају најзначајнија имена и проблеме класичне и савремене социологије, а тичу се критике западноевропске слике друштва, савремених теоријских и емпиријских проблема, теоријске и хисторијске социологије (Опћа социологија, Хисторија друштвених и политичких теорија), Посебних социологија (Социологија културе,социологија религије, социологија насеља, социологија комуникације, социјална екологија, социјална антропологија, социологија породице, социологија елита итд), Социологије знања и знаности, Системске социологије (Социологија политике, Индустријска социологија). На Одсјеку је одбрањено више магистарских радњи и докторских дисертација. Данас се студиј социологије организира у три циклуса студија (додипломски, дипломски и докторски студиј). Од 2017/2018 академске године основана је и нова студијска група Социологија и етнологија, као тип мултидисциплинарног студија, кроз који се остварује међуодсјечка сарадња, те представља први студиј етнологије у Босни и Херцеговини.

Данас су на Одсјеку за социологију редовно упослени: проф. др Салих Фочо, редовни професор, проф. др Иво Комшић, професор емеритус, доц. др Ведад Мухаремовић, доц. др Аднан Фочо, др. Јелена Гаковић, виши асистент и Томислав Тадић, МА, асистент. Одсјек за социологију доприноси културном, политичком и јавном животу Босне и Херцеговине чињеницом да су његови чланови активно укључени у све друштвене процесе који се одвијају у држави обнашајући највише политичке и јавне функције (Проф. др Иво Комшић био је члан предсједништва БИХ, предсједавајући Дома Народа ФБИХ и градоначелник Града Сарајева, декан Филозофског факултета); Проф.др. Салих Фочо (декан Филозофског факултета у два мандата, као и проректор Универзитета у Сарајеву). Такођер, на Одсјеку за социологију ангажиран је одређен број вањских сарадника у наставничким звањима.

Студиј се реализира у сљедећим студијским комбинацијама:

социологија као једнопредметни студиј

комбинирани студиј социологије и друге студијске групе (хисторија умјетности и социологија, социологија и педагогија, филозофија и социологија, etc.)

социологија и етнологија.

Студиј социологије на Филозофском факултету Универзитета у Сарајеву први је студиј из области друштвених наука таквог типа у Босни и Херцеговини организиран након Другог свјетског рата. Одсјек за филозофију и социологију, те Катедра за социологију је стога кроз припрему стручног кадра непосредно заслужан и за оснивање других сродних студијских група на Универзитету у Сарајеву и универзитетима у Босни и Херцеговини, те се с правом може сматрати њиховим зачетником.