OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE

PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA

 

RADNO VRIJEME STUDENTSKE SLUŽBE

PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA

STUDENTSKA SLUŽBA UNIVERZITETA U SARAJEVU - FILOZOFSKOG FAKULTETA ĆE OD 02.11.2023. GODINE RADITI SA STUDENTIMA SVIH ODSJEKA/KATEDRE U TERMINU

OD 10:00 DO 12:00 SATI.

Studentska služba
Sarajevo, 01.11.2023. godine