OBAVJEŠTENJE O ODBRANAMA ZAVRŠNIH RADOVA

NA DRUGOM CIKLUSU STUDIJA

 

 

 

Odbrana završnog rada – Elma Šunje-Karović

Na Univerzitetu u Sarajevu – Filozofskom fakultetu, Elma Šunje-Karovićstudentica II ciklusa studija na Odsjeku za psihologiju, studijski program Psihologija, branit će završni rad pod naslovom

 

Zloupotreba psihoaktivnih supstanci kod zatvorenika: faktori rizika i intervencije / Substance abuse among prisoners: risk factors and interventions

 

u petak, 14. 6. 2024. godine u 10:00 sati.

 

 Odbrana je javna i održat će se u učionici 153.

 

 

 

Odbrana završnog rada – Mubera Vulović

Na Univerzitetu u Sarajevu – Filozofskom fakultetu, Mubera Vulovićstudentica II ciklusa studija na Odsjeku za anglistiku, studijski program Engleski jezik i književnost – prevodilački smjer, branit će završni rad pod naslovom

 

Development of election register in BiH from 1996 to 2022 / Razvoj izbornog registra u BiH od 1996. do 2022. godine

 

u petak, 14. 6. 2024. godine u 10:00 sati.

 

 Odbrana je javna i održat će se u kabinetu 242.

 

 

 

Odbrana završnog rada – Amila Stovrag

Na Univerzitetu u Sarajevu – Filozofskom fakultetu, Amila Stovrag, studentica II ciklusa studija na Odsjeku za germanistiku, studijski program Njemački jezik i književnost – nastavnički smjer, branit će završni rad pod nazivom

 

Adjektivgebrauch in der Werbung

Use of adjectives in advertisements

Upotreba pridjeva u reklamama

 

u utorak, 18. 6. 2024. godine u 10:00 sati.

 

Odbrana je javna i održat će se u učionici 255.

 

 

 

Odbrana završnog rada – Džana Šćepanović

Na Univerzitetu u Sarajevu – Filozofskom fakultetu, Džana Šćepanovićstudentica II ciklusa studija na Odsjeku za historiju, Katedra za historiju umjetnosti, studijski program Historija umjetnosti: Moderna i savremena umjetnost - naučni smjer, branit će završni rad pod naslovom

 

Društveni angažman u fotografskoj produkciji Dorothee Lang, Margaret Bourke – White i Esther Bubley / Social Engagement in the Photographic Production of Dorothea Lang, Margaret Bourke – White and Ester Bubley

 

u srijedu, 19. 6. 2024. godine u 11:00 sati.

 

 Odbrana je javna i održat će se u učionici 126.

 

 

 

Odbrana završnog rada – Elma Ljutić

Na Univerzitetu u Sarajevu – Filozofskom fakultetu, Elma Ljutić, studentica II ciklusa studija na Odsjeku za bosanski, hrvatski i srpski jezik, studijski program Bosanski, hrvatski i srpski jezik i književnosti naroda Bosne i Hercegovine – nastavnički smjer, branit će završni rad pod nazivom

 

Udžbenici i priručnici za nastavu maternjeg jezika

Textbooks and manuals for teaching the mother tongue

 

u četvrtak, 20. 6. 2024. godine u 11:00 sati.

 

 Odbrana je javna i održat će se u učionici 175.

 

 

 

Odbrana završnog rada – Mersiha Šahinović-Kamarić

Na Univerzitetu u Sarajevu – Filozofskom fakultetu, Mersiha Šahinović-Kamarićstudentica II ciklusa studija na Odsjeku za germanistiku, studijski program Njemački jezik i književnost – nastavnički smjer, branit će završni rad pod nazivom

 

Einsatz von metaphorischen Ausdrücken im Corona-Diskurs

Use of metaphorical expressions in the Corona discours

Upotreba metaforičkih sredstava u Corona-diskursu

 

u ponedjeljak, 24. 6. 2024. godine u 10:00 sati.

 

Odbrana je javna i održat će se u učionici 255.

 

 

Odbrana završnog rada – Zerina Panjeta

Na Univerzitetu u Sarajevu – Filozofskom fakultetu, Zerina Panjetastudentica II ciklusa studija na Odsjeku za psihologiju, studijski program Psihologija, branit će završni rad pod naslovom

 

Stilovi roditeljstva i prilagodba djece u obrazovnom kontekstu / Parenting styles and children's adjustment in the educational context

 

u ponedjeljak, 24. 6. 2024. godine u 10:00 sati.

 

 Odbrana je javna i održat će se u učionici 153.

 

 

 

 

Odbrana završnog rada – Aldina Crnomerović

Na Univerzitetu u Sarajevu – Filozofskom fakultetu, Aldina Crnomerovićstudentica II ciklusa studija na Odsjeku za psihologiju, studijski program Psihologija, branit će završni rad pod naslovom

 

Preventivni programi usmjereni na smanjenje nasilnog ponašanja djece i adolescenata / Preventive programs aimed at reducing violent behavior in children and adolescents

 

u ponedjeljak, 24. 6. 2024. godine u 11:00 sati.

 

 Odbrana je javna i održat će se u učionici 153.

 

 

 

 

 

Odbrana završnog rada – Semra Gagula

Na Univerzitetu u Sarajevu – Filozofskom fakultetu, Semra Gagula, studentica II ciklusa studija na Odsjeku za pedagogiju, studijski program Pedagogija – strukovni studij, branit će završni rad pod nazivom

 

Digitalne tehnologije u komunikaciji nastavnika i roditelja

DIGITAL TECHNOLOGIES IN COMMUNICATION BETWEEN TEACHERS AND PARENTS

 

u ponedjeljak, 24. 6. 2024. godine u 12:00 sati.

 

 Odbrana je javna i održat će se u učionici 121.

 

 

 

 

 

Odbrana završnog rada – Ajla Avdić

Na Univerzitetu u Sarajevu – Filozofskom fakultetu, Ajla Avdić, studentica II ciklusa studija na Odsjeku za pedagogiju, studijski program Pedagogija – strukovni studij, branit će završni rad pod nazivom

 

ULOGA MEDIJA U OBITELJSKOM ODGOJU

THE ROLE OF THE MEDIA IN FAMILY EDUCATION

 

u ponedjeljak, 24. 6. 2024. godine u 13:00 sati.

 

 Odbrana je javna i održat će se u učionici 121.

 

 

 

Odbrana završnog rada – Nejra Omić

Na Univerzitetu u Sarajevu – Filozofskom fakultetu, Nejra Omić, studentica II ciklusa studija na Odsjeku za pedagogiju, studijski program Pedagogija – strukovni studij, branit će završni rad pod nazivom

 

UČENJE UČENJA: METAKOGNITINI KREACIJSKI ASPEKTI

LEARNING HOW TO LEARN: METACOGNITIVE CREATIVE ASPECTS

 

u ponedjeljak, 24. 6. 2024. godine u 14:00 sati.

 

 Odbrana je javna i održat će se u učionici 121.

 

 

 

 

Odbrana završnog rada – Emanuela Buzuk

Na Univerzitetu u Sarajevu – Filozofskom fakultetu, Emanuela Buzuk, studentica II ciklusa studija na Odsjeku za pedagogiju, studijski program Pedagogija – strukovni studij, branit će završni rad pod nazivom

 

Izazovi praćenja i vrednovanja nastavnog sata u Sustavu katoličkih škola za Europu

CHALLENGES OF LESSON OBSERVATION AND EVALUATION IN THE SYSTEM OF CATHOLIC SCHOOLS FOR EUROPE

 

u ponedjeljak, 24. 6. 2024. godine u 15:30 sati.

 

 Odbrana je javna i održat će se u učionici 121.

 

 

 

 

Odbrana završnog rada – Enver Kazić

Na Univerzitetu u Sarajevu – Filozofskom fakultetu, Enver Kazićstudent II ciklusa studija na Odsjeku za anglistiku, studijski program Engleski jezik i književnost – nastavnički smjer, branit će završni rad pod naslovom

 

The use of dramatic dilagoue in creating significant semantic relations for English language acquisition / Korištenje dramskog dijaloga u stvaranju značajnih semantičkih veza za usvajanje engleskog jezika

 

u četvrtak, 27. 6. 2024. godine u 10:00 sati.

 

 Odbrana je javna i održat će se u učionici 232.

 

 

 

Odbrana završnog rada – Amna Buljušmić

Na Univerzitetu u Sarajevu – Filozofskom fakultetu, Amna Buljušmićstudentica II ciklusa studija na Odsjeku za psihologiju, studijski program Psihologija, branit će završni rad pod naslovom

 

PSIHOLOŠKA SIGURNOST NA RADNOM MJESTU U POST-COVID PERIODU / PSYCHOLOGICAL SAFETY AT THE WORKPLACE IN THE POST-COVID PERIOD

 

u utorak, 2. 7. 2024. godine u 9:00 sati.

 

Odbrana je javna i održat će se u učionici 153.

 

 

 

Odbrana završnog rada – Naida Osmić

Na Univerzitetu u Sarajevu – Filozofskom fakultetu, Nejra Omić, studentica II ciklusa studija na Odsjeku za orijentalnu filologiju, studijski program Turski jezik i književnost, branit će završni rad pod nazivom

 

Intertekstualnost i metatekstualnost u romanu “Puslu Kıtalar Atlası” İhsana Oktaya Anara

(Intertextuality and metatextuality in the novel “Puslu Kıtalar Atlası” by İhsan Oktay Anar)

 

u petak, 14.06.2024. godine u 11:00 sati.

 

 Odbrana je javna i održat će se u učionici 123.

 

 

 

Odbrana završnog rada – Šejma Kamerić

Na Univerzitetu u Sarajevu – Filozofskom fakultetu, Šejma Kamerić, studentica II ciklusa studija na Odsjeku za orijentalnu filologiju, studijski program Arapski jezik i književnost, branit će završni rad pod nazivom

 

NARATOLOŠKE KARAKTERISTIKE LIKOVA I PROSTORA U DJELU SIRA O ANTARI

(NARRATOLOGICAL CHARACTERISTICS OF CHARACTERS AND SPACE IN THE SIRAT ‘ANTARA)

 

u srijedu, 03.07.2024. godine u 10:00 sati.

 

 Odbrana je javna i održat će se u učionici 165.

 

 

 

Odbrana završnog rada – Dženana Zrnić

Na Univerzitetu u Sarajevu – Filozofskom fakultetu, Dženana Zrnićstudentica II ciklusa studija na Odsjeku za romanistiku, studijski program Latinski jezik i rimska književnost, branit će završni rad pod naslovom

 

Paralelizam u slavljenju voljene žene kod Katula i Tibula / Parallelism in Praising the Beloved Woman in Cutullus and Tibullus

 

u srijedu, 19. 6. 2024. godine u 12:00 sati.

 

 Odbrana je javna i održat će se u učionici 206.

 

 

 

Odbrana završnog rada – Nina Šćepanović

Na Univerzitetu u Sarajevu – Filozofskom fakultetu, Nina Šćepanovićstudentica II ciklusa studija na Odsjeku za romanistiku, studijski program Latinski jezik i rimska književnost, branit će završni rad pod naslovom

 

MARKO TULIJE CICERON – GOVORNIŠTVO U SLUŽBI DRŽAVE / MARCUS TULLIUS CICERO – ORATORY IN THE SERVICE OF THE STATE

 

u srijedu, 19. 6. 2024. godine u 12:45 sati.

 

 Odbrana je javna i održat će se u učionici 206.

 

 

 

Odbrana završnog rada – Adnana Hadžić

Na Univerzitetu u Sarajevu – Filozofskom fakultetu, Adnana Hadžićstudentica II ciklusa studija na Odsjeku za romanistiku, studijski program Francuski jezik i književnost, branit će završni rad pod naslovom

 

Konstrukcija identiteta kroz socijalnu autofikciju Annie Ernaux / Identity construction through social autofiction Annie Ernaux

 

u četvrtak, 20. 6. 2024. godine u 10:00 sati.

 

Odbrana je javna i održat će se u učionici 256.

 

 

Odbrana završnog rada – Amina Salihović

Na Univerzitetu u Sarajevu – Filozofskom fakultetu, Amina Salihović, studentica II ciklusa studija na Odsjeku za pedagogiju, studijski program Pedagogija – strukovni studij, branit će završni rad pod nazivom

 

ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD S DJECOM S AUTIZMOM U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI

EDUCATIONAL WORK WITH CHILDREN WITH AUTISM IN A PRESCHOOL INSTITUTION

 

u petak, 21.06.2024. godine u 12:00 sati.

 

 Odbrana je javna i održat će se u učionici 121.

 

 

Odbrana završnog rada – Selma Vejzović

Na Univerzitetu u Sarajevu – Filozofskom fakultetu, Selma Vejzovićstudentica II ciklusa studija na Odsjeku za anglistiku, studijski program Engleski jezik i književnost – nastavnički smjer, branit će završni rad pod naslovom

 

Shakespeare – A Postcolonial Discourse in Othello and The Tempest / Shakespeare – Postkolonijalni diskurs u djelima Otelo i Buri

 

u srijedu, 19. 6. 2024. godine u 13:30 sati.

 

 Odbrana je javna i održat će se u učionici 257.

 

Studentska služba