Doktorski studij Filozofija i evropski identitet je zasnovan na istraživanju određenja moderne filozofijske misli i značajki moderne kao najvažnije epohe evropske povijesti i kulture. U tom smislu, nastavni plan i program čine tri obavezna modula i tri izborna modula, za koje se u paleti ponuđenih opredijeli doktorand, prema vlastitim istraživačkim interesima i projektu doktorske disertacije, koji predstavlja njegovu istraživačku orijentaciju. Moduli se realiziraju kroz predavanja, seminare i kontakt-sate u individualnom radu s kandidatom. Ispitne obaveze iz pojedinih obaveznih modula obavljaju se pred nastavnikom zaduženim za modul, odnosno pred nastavnikom koji je nosilac izbornog modula za koji se kandidat opredijelio. Eksplikacija znanja u obje forme izražava se kroz jedinstvenu ocjenu i predstavlja konačni ishod u zadovoljenju zahtjeva za određeni modul. Nastavni plan i program čine cjeline nastavnih modula, koje predstavljaju tematski sadržaj studija i definiraju ukupne uvjete i kriterije. Kandidati izborne module biraju prema ponuđenoj listi, vođeni vlastitim istraživačkim ciljevima i predmetom istraživanja u doktorskoj disertaciji. U tom smislu se strukturiraju izborni moduli koji mogu odgovoriti na interese kandidata i njihove zahtjeve za proširenjem znanja u određenoj oblasti. Obavezni moduli su određeni prema temeljnim znanjima koja su potrebna za razumijevanje i sticanje uvjeta interpretacije fenomena modernog svijeta.

Doktorski studij Filozofija i evropski identitet sadržajno je orijentiran na izlaganje pretpostavki modernog evropskog identiteta i razumijevanje filozofije kao mišljenja koje u bitnom određuje ovaj identitet. Različni aspekti koji se ovdje pojavljuju kao pretpostavka razvijanja i utemeljenja evropskog identiteta, sagledani u njihovim pretpostavkama, otvaraju mogućnost interpretacije jedinstva evropskog identiteta, kao duhovne i znanstvene cjeline u kojoj se realiziraju i definiraju različita društvena i politička uređenja, stvarajući mogućnost razumijevanja evropske zbiljnosti u njenoj cjelini. Ovdje se povijesne i kognitivne pretpostavke znanja razumijevaju kao aspekti metafizike i društvene ontologije, u kojima se utemeljuje realni smisao moderne Evrope.

Cilj studija Filozofija i evropski identitet jeste otvoriti perspektive razumijevanja filozofijske misli u suvremenim značenjima i na taj način pitanje evropskog identiteta situirati kao centralno pitanje kulturnog, političkog i teorijskog diskursa današnje Evrope. U konačnom cilju, doktorand bi dobio znanje neophodno za istraživanje i artikuliranje problema modernog identiteta i filozofijske misli u njenim glavnim pravcima i temeljnim određenjima, koja predstavljaju i pretpostavku uspostavljanja realnog društvenog sadržaja današnje Evrope i modernog svijeta uopće.

 

TRAJANJE DOKTORSKOG STUDIJA

Šest semestara, odnosno tri godine