Doktorski studij je koncipiran na način da obuhvata različite književne fenomene koji se tretiraju u kontekstu savremene reinterpretacije pojma svjetske književnosti, savremenih pristupa i metode nauke o književnosti i umjetnosti, te posmatranje književnosti unutar širih kulturoloških okvira. Ovakav koncept studija omogućava uvid u svjetska kretanja nauke o književnosti i umjetnosti, u najzanimljivije fenomene koji su specifični za pojedine nacionalne književnosti, višestruk uvid u društvena i duhovna kretanja koja kontinuirano dovode do repozicioniranja književnosti u savremenoj civilizaciji – promjeni njene funkcije, oblika i formi, a svim time i mogućnost specijaliziranog usmjerenja kandidata na pojedina problemska polja unutar oblasti književnog stvaralaštva i nauke o književnosti.

Predloženi doktorski studij svojim razvojem usmjerava, analizira i kritički valorizira ulogu i funkciju književnosti danas (kao i pojma tzv. svjetske književnosti) unutar bosanskohercegovačke akademske zajednice pa i unutar konteksta bosanskohercegovačke kulture uopšte. Načinom na koji je koncipiran ovaj studij (raznovrsnost kolegija) našu nauku o književnosti i umjetnosti održava otvorenom za vrijednosti drugih književnosti i kultura. Svojom interdisciplinarnošću, različitim pristupima književnosti i umjetnosti, doktorski studij je usmjeren prema aktuelnim kulturno-naučnim iskustvima studija književnosti i umjetnosti u svijetu (savremene književne teorije i teorije umjetnosti, kulturalne studije i interkulturalne komunikacije itd.) i time, prije svega, omogućava i kvalitetnu kadrovsku obnovu na fakultetima i u cjelokupnoj književnoj i kulturnoj zajednici.

Stoga je uvođenjem doktorskog studija Književnost i kultura otvorena mogućnost da se kroz kombinaciju predavanja i seminara i individualnog istraživačkog rada, uz principijelno usmjeravanje kandidata od strane mentora, osigura sadržajno-kompetentni pristup fenomenima savremenog naučno-književnog univerzuma.

 

TRAJANJE DOKTORSKOG STUDIJA

Šest semestara, odnosno tri godine