Voditelji doktorskih studija

 • Prof. dr. Damir Marić
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Polje:
  Filozofija
  Grana:
  Historija filozofije, opća filozofija
  Područja interesovanja:
  Antička filozofija, bioetika
  Curriculum Vitae:
  https://cris.cobiss.net/e-cris/bh/bs/researcher/2331
  Telefon: + 387 33 253 123
 • Prof. dr. Vedad Smailagić
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Polje:
  Jezici i književnost (filologija)
  Grana:
  Germanistika: njemački jezik, lingvistika
  Područja interesovanja:
  Gramatika, jezik i mediji, jezik i kultura, diskursna analiza
  Curriculum Vitae:
  https://goo.gl/Y7CVHY
  Telefon: + 387 33 253 187
 • Prof. dr. Edin Pobrić
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Polje:
  Nauka o književnosti (filologija, teorija i historija književnosti)
  Grana:
  Komparativna književnost
  Područja interesovanja:
  Semiotika, teorija kulture i historija književnosti
  Curriculum Vitae:
  https://cris.cobiss.net/e-cris/bh/bs/researcher/9695
  Telefon: + 387 33 253 130
 • Prof. dr. Lejla Nakaš
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Polje:
  Nauka o jeziku i književnosti (filologija)
  Grana:
  Bosanski, hrvatski i srpski jezik: historija jezika
  Područja interesovanja:
  Ćirilična paleografija, crkvenoslavenski prijevod Biblije, ćirilometodske studije, srednjovjekovni rukopisi, kodikologija, apokrifna književnost, pseudoepigrafija, korpusna lingvistika, konkordancijski rječnik srednjovjekovnih tekstova, historijska fonetika, ćirilična korespondencija 15-17. stoljeća
  Curriculum Vitae:
  https://cris.cobiss.net/e-cris/bh/bs/researcher/1690
  Telefon: + 387 33 253 176
 • Prof. dr. Ismail Palić
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Polje:
  Nauka o jeziku i književnosti (filologija)
  Grana:
  Bosanski, hrvatski i srpski jezik: savremeni (standardni) jezik
  Područja interesovanja:
  Savremeni bosanski, crnogorski, hrvatski i srpski jezik; gramatika, semantika, pragmatika, leksikografija i normativistika
  Curriculum Vitae:
  https://cris.cobiss.net/e-cris/bh/bs/researcher/1412
  Telefon: + 387 33 253 195
 • Prof. dr. Sanjin Kodrić
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Polje:
  Nauka o jeziku i književnosti (filologija, teorija i historija književnosti)
  Grana:
  Bošnjačka književnost, teorija književnosti, književnosti naroda BiH
  Područja interesovanja:
  Historija i poetika bošnjačke i bosanskohercegovačke književnosti, književna periodika u Bosni i Hercegovini, kulturna historija Bošnjaka i Bosne i Hercegovine, savremene književne i kulturalne teorije, kulturalno pamćenje, interliterarnost i interkulturalnost u književnosti, teorija historije književnosti, književna tekstologija
  Curriculum Vitae:
  https://cris.cobiss.net/e-cris/bh/bs/researcher/2519
  Telefon: + 387 33 253 248
 • Prof. dr. Alena Ćatović
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Polje:
  Jezici i književnost (filologija)
  Grana:
  Orijentalna i ostale filologije, turkologija
  Područja interesovanja:
  Klasična i moderna turska književnost, divanska književnost na osmanskom turskom jeziku u BiH
  Curriculum Vitae:
  https://cris.cobiss.net/e-cris/bh/bs/researcher/2389
  Telefon: + 387 33 253 220
 • Prof. dr. Saša Drače
  Područje (oblast):
  Društvene nauke
  Polje:
  Psihologija
  Grana:
  Psihološka metodologija, socijalna psihologija i psihologija ličnosti
  Područja interesovanja:
  Socijalna psihologija (socijalna kognicija), emocionalne determinante prosudbi i socijalnog ponašanja (konformizam, percepcija rizika, donošenje odluka), uticaj negativnih stereotipa na postignuće u kontekstu evaluacije intelektualnih sposobnosti (uloga emocija vezanih za sterotipnu prijetnju u evaluaciji situacijskih zahtjeva i (de)mobilizaiciji truda), uticaj visokog obrazovanja na formiranje ideoloških uvjerenja mladih (identifikacija mehanizama studijske socijalizacije), relacija između religioznosti i socijalne stigmatizacije (uticaj svjesne i nesvjesne aktivacije religijskih kognicija na predrasude i diskriminaciju), uticaj emocija (strah i prijetnja) na proces socijalne kategorizacije
  Curriculum Vitae:
  https://cris.cobiss.net/e-cris/bh/en/researcher/7473
  Telefon: + 387 33 253 269
 • Prof. dr. Jelena Gaković
  Područje (oblast):
  Društvene nauke
  Polje:
  Sociologija
  Grana:
  Teorijska i historijska sociologija, posebne sociologije, sistemska sociologija
  Područja interesovanja:
  Primijenjena sociologija, industrijska sociologija, sociologija politike, sociologija rada, sociologija komunikacije
  Curriculum Vitae:
  https://cris.cobiss.net/e-cris/bh/bs/researcher/9664
  Telefon: +387 33 253 122
 • Prof. dr. Adnan Busuladžić
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Polje:
  Arheologija
  Grana:
  Antika i opća arheologija
  Područja interesovanja:
  Antička materijalna kultura i civilizacija: antički nakit, keramika, oružje, oruđe, mozaici, rimske fibule, svjetiljke, staklo, pogrebni antički običaji, urne, rimska medicina farmacija, bračna običajna praksa u antičkom periodu, rimska plastika, rimska arhitektura, rimske vile, kultovi, kasnoantička arheologija, rano kršćanstvo, kasnoantičke grobnice, nekropole, antički teatar, gladijatorske borbe, rimska historija
  Curriculum Vitae:
  https://cris.cobiss.net/e-cris/bh/bs/researcher/2112
  Telefon: + 387 33 253 158
 • Prof. dr. Fahd Kasumović
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Polje:
  Historija
  Grana:
  Svjetska i bosanskohercegovačka historija: novi vijek i savremeno doba
  Područja interesovanja:
  Politička, društveno-ekonomska i kulturna historija Osmanskog carstva, s posebnim akcentom na povijest Zapadnog Balkana u periodu od sredine 15. do kraja 19. stoljeća
  Curriculum Vitae:
  https://cris.cobiss.net/e-cris/bh/bs/researcher/1003
  Telefon: + 387 33 253 252
 • Prof. dr. Lidija Pehar
  Područje (oblast):
  Društvene nauke
  Polje:
  Odgojne nauke
  Curriculum Vitae:
  https://cris.cobiss.net/e-cris/bh/bs/researcher/1585
  Telefon: + 387 33 253 117
 • Prof. dr. Lejla Kodrić Zaimović
  Područje (oblast):
  Društvene nauke
  Polje:
  Informacijske nauke
  Grana:
  Bibliotekarstvo
  Područja interesovanja:
  Baština i baštinske studije, digitalizacija kulturne baštine, historija informacijske kulture, upravljanje informacijskim institucijama, školsko i visokoškolsko bibliotekarstvo
  Curriculum Vitae:
  https://cris.cobiss.net/e-cris/bh/bs/researcher/6306
  Telefon: + 387 33 253 184