Raspisani konkursi za upis na treći ciklus studija – doktorski studij na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u studijskoj 2020/2021. godini su javno objavljeni na web stranici Fakulteta

U toku je provođenje postupka za usvajanje nastavnog plana i programa:

  • Doktorski studij iz književnosti naroda Bosne i Hercegovine

 

Nastavni planovi i programi doktorskih studija:

Doktorski studij iz lingvističke bosnistike

Doktorski studij iz historije

Doktorski studij iz književnosti naroda Bosne i Hercegovine

Doktorski studij iz književnosti pod naslovom Književnost i kultura

Doktorski studij književnosti

Doktorski studij iz lingvistike

Doktorski studij iz matične oblasti filozofija, studijska linija 1: Filozofija i evropski identitet

Doktorski studij iz matične oblasti filozofija, studijska linija 2: Suvremena filozofija

Doktorski studij iz pedagogije Teorije i istraživanja kreativnog odgoja i obrazovanja

Doktorski studij iz psihologije

Doktorski studij iz matične oblasti germanistika pod nazivom Njemački jezik i njemačka književnost u kontekstu medijske kulture

Doktorski studij iz matične oblasti sociologija, Savremena sociologija i globalizacijski procesi,

koji su usvojeni u periodu od 2010. do 2018. godine mogu se preuzeti u Studentskoj službi.