UNIVERZITET U SARAJEVU - FILOZOFSKI FAKULTET

objavljuje

DOPUNU TEKSTA KONKURSA objavljenog 27. 9. 2021. godine, koji ostaje otvoren do 11. 10. 2021. godine, a koja glasi:

Za  navedene  pozicije  zainteresirani  kandidati  dužni  su  dostaviti:

  • Dokaz o provedenom izbornom periodu u zvanju asistent – original ili ovjerenu fotokopiju (za poziciju pod rednim brojem 3) - VIŠI ASISTENT na Odsjeku za historiju, Katedra za historiju umjetnosti).

Ostali dio teksta konkursa ostaje neizmijenjen.