Na osnovu odlukâ Vijeća Fakulteta, broj: 02-01/388, 02-01/396, 02-01/399, 02-01/401, 02-01/402, 02-01/403, 02-01/405, 02-01/408, 02-01/412 od 19. 10. 2021. godine i 02-01/447 od 11. 11. 2021. godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-20-51/21, 01-20-54/21, 01-20-52/21, 01-20-53/21, 01-20-55/21, 01-20-56/21, 01-20-57/21, 01-20-58/21, 01-20-59/21 i 01-20-60/21 od 24. 11. 2021. godine, 

UNIVERZITET U SARAJEVU - FILOZOFSKI FAKULTET

OBJAVLJUJE

K O N K U R S

za izbor

  1. VIŠI ASISTENT za PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: JEZICI I KNJIŽEVNOST (FILOLOGIJA), GRANA: ANGLISTIKA: Engleski jezik, savremeni engleski jezik (predmeti: Savremeni engleski jezik 1, 2, 3, 4, 5 i 6), ANGLISTIKA: Engleski jezik, lingvistika, (predmet: Jezička struktura) i Engleski jezik 1 i 2 (OPĆI PREDMET), na Odsjeku za anglistiku

1 izvršilac, puno radno vrijeme

 

  1. VIŠI ASISTENT za PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: ARHEOLOGIJA, GRANA: OPĆA ARHEOLOGIJA (predmeti: Uvod u arheologiju 2, Arheološki praktikum 1 i 2, Arheološka teorija, Osnove geologije, Metodologija naučnih istraživanja), PRETHISTORIJA (predmeti: Paleolit i mezolit, Litičke industrije starijeg kamenog doba, Uvod u arheologiju Bliskog istoka i Starog Egipta), na Odsjeku za historiju, Katedra za arheologiju

1 izvršilac, puno radno vrijeme

 

  1. VIŠI ASISTENT za PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: JEZICI I KNJIŽEVNOST (FILOLOGIJA), GRANA: GERMANISTIKA, Njemačka književnost (predmeti: Weimarska klasika, Uvod u znanost o književnosti, Njemačka književnost XVIII stoljeća, Uvod u naratologiju, Njemačka književnost moderne i postmoderne, Uvod u teoriju drame i lirike, Njemačka književnost XIX stoljeća, Njemački romantizam), Njemačka književnost, kulturologija (predmeti: Historija austrijske i njemačke kulture, Interkulturalnost i njemačka književnost), na Odsjeku za germanistiku

1 izvršilac, puno radno vrijeme

 

  1. VIŠI ASISTENT za PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: JEZICI I KNJIŽEVNOST (FILOLOGIJA), GRANA: ORIJENTALNA I OSTALE FILOLOGIJE, ARABISTIKA (predmeti: Fonetika i uvod u morfologiju arapskog jezika, Morfologija arapskog jezika, Morfosintaksa arapskog jezika 2, Stara arapska književnost, Klasična arapska književnost, Moderna arapska književnost 1 i 2, Savremeni arapski roman, Poetika stare arapske književnosti, Poetika klasične arapske književnosti, Savremena arapska poezija, Savremena arapska proza, Arapska stilistika i metrika), na Odsjeku za orijentalnu filologiju

1 izvršilac, puno radno vrijeme

 

  1. VIŠI ASISTENT za PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: JEZICI I KNJIŽEVNOST (FILOLOGIJA), GRANA: ORIJENTALNA I OSTALE FILOLOGIJE, IRANISTIKA (predmeti: Uvod u perzijski jezik, Osnove morfologije perzijskog jezika, Morfologija perzijskog jezika 1 i 2, Horosanski književni stil, Irački knjiežvni stil, Tvorba riječi u perzijskom jeziku, Sintaksa perzijskog jezika, Leksikologija perzijskog jezika, Leksikologija i leksikografija perzijskog jezika, Lingvistička stilistika perzijskog jezika, Stilistika perzijskog jezika, Perzijski jezik u upotrebi, Perzijski jezik u svijetu, Savremena književnost Irana, Savremena ortografija perzijskog jezika, Uvod u perzijsku paleografiju), na Odsjeku za orijentalnu filologiju

1 izvršilac, puno radno vrijeme

 

  1. VIŠI ASISTENT za PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: JEZICI I KNJIŽEVNOST (FILOLOGIJA), GRANA: ORIJENTALNA I OSTALE FILOLOGIJE, TURKOLOGIJA (predmeti: Fonologija i morfologija turskog jezika, Morfologija turskog jezika, Morfosintaksa turskog jezika 1 i 2, Sintaksa turskog jezika 1 i 2, Sintaksa infinitnih formi, Sintaksa infinitnih glagolskih oblika turskog jezika, Pragmatika turskog jezika, Tvorba riječi u turskom jeziku 1 i 2), na Odsjeku za orijentalnu filologiju

1 izvršilac, puno radno vrijeme

 

  1. VIŠI ASISTENT za PODRUČJE (OBLAST): DRUŠTVENE NAUKE, POLJE: ODGOJNE NAUKE, GRANA: POSEBNE PEDAGOGIJE (predmeti: IP Pedagogija slobodnog vremena, Pedagogija razvoja djeteta, Intraobiteljska dinamika), SPECIJALNE ODGOJNE DISCIPLINE/SPECIJALNE ODGOJNE ZNANOSTI (predmeti: Osnove specijalne pedagogije, Pedagogija usmjerena na dijete: sistemi podrške i partnerstva u inkluzivnom obrazovanju, Metodika odgojno-obrazovnog rada s djecom koja su nadarena), ZAJEDNIČKI PREDMETI (predmeti: Pedagogija 1 i 2, Temeljna nastavna umijeća/IP Temeljna nastavna umijeća, Komunikacija u nastavi, Inkluzivno obrazovanje/IP Inkluzivno obrazovanje), na Odsjeku za pedagogiju

1 izvršilac, puno radno vrijeme

 

  1. VIŠI ASISTENT za PODRUČJE (OBLAST): DRUŠTVENE NAUKE, POLJE: PSIHOLOGIJA, GRANA: RAZVOJNA PSIHOLOGIJA (predmeti: Uvod u razvojnu psihologiju, Psihologija djetinjstva i adolescencije, Psihologija odrasle dobi i starenja, IP Psiholog u skrbi za starije ljude, Razvojna psihologija 1 i 2), SOCIJALNA PSIHOLOGIJA (predmet: Socijalna psihologija 2), ŠKOLSKA PSIHOLOGIJA I PSIHOLOGIJA OBRAZOVANJA (predmet: Edukacijska psihologija: motivacijsko-socijalni procesi/Psihologija obrazovanja: motivacijsko-socijalni procesi) i Odabrane teme iz primijenjene psihologije (ZAJEDNIČKI PREDMET NA NIVOU FAKULTETA), na Odsjeku za psihologiju

1 izvršilac, puno radno vrijeme

 

  1. VIŠI ASISTENT za PODRUČJE (OBLAST): DRUŠTVENE NAUKE, POLJE: SOCIOLOGIJA, GRANE: SISTEMSKA SOCIOLOGIJA (predmeti: Primijenjena sociologija – sociološki praktikum, Primijenjena sociologija, IP Primijenjena sociologija), POSEBNE SOCIOLOGIJE (predmeti: Sociologija komunikacije I i II, Socijalna ekologija, Urbana sociologija, Sociologija kulture I, IP Sociologija marginalizovanih grupa i inkluzija, IP Rodne teorije (sociološki i antropološki pristupi), IP Migracije i pripadanje,) OPĆA ETNOLOGIJA (predmeti: Uvod u etnologiju, Vizuelna antropologija, Uvod u etnomuzikologiju, IP: Vizuelna antropologija), OPĆA ETNOLOGIJA/ANTROPOLOGIJA (predmeti: Migracije i pripadanje, Kultura i nasilje, Etnološko istraživanje (seminar), Moć, ideologija i nejednakost), NACIONALNA ETNOLOGIJA/ANTROPOLOGIJA (predmeti:, Etnologija u BiH od 1945. godine do danas, Etnologija u BiH do 1945. godine, Etnologija Balkana), METODOLOGIJA (predmeti: Interpretacija etnografskog materijala, Metodologija etnoloških istraživanja), na Odsjeku za sociologiju

1 izvršilac, puno radno vrijeme

 

  1. VIŠI ASISTENT za PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: NAUKA O JEZIKU I KNJIŽEVNOSTI (FILOLOGIJA) (TEORIJA I HISTORIJA KNJIŽEVNOSTI), GRANA: BOŠNJAČKA KNJIŽEVNOST (predmeti: Starija bošnjačka književnost, Bošnjačka književnost preporodnog doba, Bošnjačka književnost prve polovine 20. vijeka, Bošnjačka književnost druge polovine 20. vijeka, Poetički fenomeni starije bošnjačke književnosti, Poetički fenomeni novije bošnjačke književnosti), TEORIJA KNJIŽEVNOSTI (predmeti: Uvod u teoriju književnosti, Uvod u književne teorije, Kulturalna nauka o književnosti, IP Književna historija i književnokritička terminologija), USMENA KNJIŽEVNOST (predmeti: Usmena književnost - pjesničke vrste, Usmena književnost – prozne vrste, Poetički fenomeni usmene književnosti, IP Odnos usmene i pisane književnosti), METODIKA KNJIŽEVNOSTI NARODA BIH I BOSANSKOG, HRVATSKOG I SRPSKOG JEZIKA (predmeti: Osnove metodike nastave književnosti naroda Bosne i Hercegovine, Osnove metodike nastave bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika), KNJIŽEVNOSTI NARODA BOSNE I HERCEGOVINE (predmeti: IP Književna kritika i esejistika u Bosni i Hercegovini, IP Granični književni žanrovi i publicistika u Bosni i Hercegovini, IP Književna periodika i književni život u Bosni i Hercegovini nakon 1945., IP Umijeće interpretacije pripovjedne proze i graničnih književnih vrsta 1 i 2 i IP Moderna i modernizam u književnostima Bosne i Hercegovine) na Odsjeku za književnosti naroda Bosne i Hercegovine

1 izvršilac, puno radno vrijeme


Konkurs je objavljen 25.12.2021. godine i ostaje otvoren do 8.1.2022. godine.

Kompletan tekst konkursa i prijavu na konkurs možete preuzeti iz priloga ispod:

Konkurs i prijava na konkurs

Zakon o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17)

Statut Univerziteta u Sarajevu, broj:01-1093-3-1/18 od 28.11.2018. godine