Na osnovu odlukâ Vijeća Fakulteta, broj: 02-01/489 i 02-01/501 od 11. 11. 2022. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o saglasnosti na raspisivanje konkursa, broj: 01-19-58/22 od 30. 11. 2022. godine

UNIVERZITET U SARAJEVU - FILOZOFSKI FAKULTET

OBJAVLJUJE

K O N K U R S

za izbor

  1. VANREDNI PROFESOR za PODRUČJE (OBLAST):HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: JEZICI I KNJIŽEVNOST (FILOLOGIJA), GRANA: GERMANISTIKA, Njemačka književnost (predmeti: Uvod u teoriju drame i lirike, Uvod u naratologiju, IP Autori XX stoljeća, Njemačka književnost XIX stoljeća, Weimarska klasika, Njemačka književnost moderne i postmoderne, Savremena njemačka drama i redateljski teatar, Veliki autori njemačke književnosti, IP Veliki autori njemačke književnosti, Mitologija u njemačkoj književnoj tradiciji, Prevođenje književnih tekstova 1 i 2) na Odsjeku za germanistiku

1 izvršilac, puno radno vrijeme

 

  1. VANREDNI PROFESOR ZA PODRUČJE (OBLAST):DRUŠTVENE NAUKE, POLJE: SOCIOLOGIJA, GRANA: SISTEMSKA SOCIOLOGIJA (predmet: Primijenjena sociologija), METODOLOGIJA (predmet: Metode i tehnike istraživanja u sociologiji), POSEBNE SOCIOLOGIJE(predmeti: Sociologija rada, Sociologija politike I i II, Sociologija komunikacije I i II, Urbana sociologija, Ekonomska sociologija), OPĆA ETNOLOGIJA (predmet: Vizuelna antropologija/IP Vizuelna antropologija) na Odsjeku za sociologiju                                                                                                                                                                                                 

1 izvršilac, puno radno vrijeme

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa traženom dokumentacijom dostavljaju se isključivo putem pošte sa naznakom.

„PRIJAVA NA KONKURS“ na adresu: Univerzitet u Sarajevu - Filozofski fakultet, Franje Račkog br. 1, 71000 Sarajevo.

Bliže informacije mogu se dobiti na telefon 033/253-202 ili putem e-maila: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


PRILOZI:

Konkurs i prijava na konkurs

Statut Univerziteta u Sarajevu, broj:01-1093-3-1/18 od 28.11.2018. godine