Na osnovu odluke Vijeća Fakulteta, broj: 02-01/392 od 19. 10. 2021. godine, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o saglasnosti na raspisivanje konkursa, broj: 01-20-49/21 od 24. 11. 2021. godine, Odluke Vlade Kantona Sarajevo o davanju saglasnosti za popunu radnih mjesta na organizacionim jedinicama Univerziteta u Sarajevu, broj: 02-04-15900-28/22 od 14. 4. 2022. godine, Informacije Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom, broj: 20-02-39259/20 od 9. 10. 2020. godine, Odgovora Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, broj: 27/03-04-27713-93/20 od 29. 3. 2023. godine

UNIVERZITET U SARAJEVU - FILOZOFSKI FAKULTET

OBJAVLJUJE

K O N K U R S

za izbor

  1. ASISTENTA za PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: FILOZOFIJA, GRANA: TEORIJSKA FILOZOFIJA (predmeti: Logika sa metodologijom socioloških istraživanja I (Uvod u logiku), Logika sa metodologijom socioloških istraživanja I (Simbolička logika), Filozofija uma, Analitička filozofija I, Analitička filozofija II, Teorija spoznaje (Klasične teorije spoznaje), Teorija spoznaje (Epistemologija), Logika sa metodologijom socioloških istraživanja II (Filozofska logika), Logika sa metodologijom socioloških istraživanja II (Neklasične logičke teorije), IP Filozofija jezika, IP Uvod u kognitivnu znanost), METODIKA (predmeti: Metodika nastave filozofije 1, Metodika nastave filozofije 2), na Odsjeku za filozofiju Univerziteta u Sarajevu- Filozofskog fakulteta.

                                                                                                             

1 izvršilac, puno radno vrijeme

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa traženom dokumentacijom dostavljaju se isključivo putem pošte sa naznakom.

„PRIJAVA NA KONKURS“ na adresu: Univerzitet u Sarajevu - Filozofski fakultet, Franje Račkog br. 1, 71000 Sarajevo.

Bliže informacije mogu se dobiti na telefon 033/253-240 ili putem e-maila: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


 

Kompletan tekst konkursa i prijavu na konkurs možete preuzeti iz priloga ispod:

Konkurs i prijava na konkurs